Sociální psychologie. Děti se na začátku mezi sebou neznají a v momentě, kdy se setkají poprvé ve třídě ještě netvoří sociální skupinu. Tento článek je příliš stručný nebo postrádá důležité informace.

Velke cleny Velikost

Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině Skupiny Sociální skupina je sdružení lidí tvořené dvěma nebo více osobamimezi nimiž se vytvořily nějaké vzájemné vztahy. Členy skupiny spojuje: vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost.

Skupina vystupuje jako subjekt, umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení.

Velke cleny Velikost

Kromě sociálních skupin rozlišujeme též seskupení agregáty - které vyjadřují prostorové soustředění osob v domě, obci, v organizaci a sociální kategorie, kde dochází k rozlišení podle společného znaku věk, pohlaví - statistické údaje. Dělení skupin a vztahy ve skupině Skupiny můžeme dělit dle několika kritérií.

Optimální velikosti místností pro rodinný dům

Pro zobrazení vzájemných vztahů jednotlivých členů ve skupině se používá sociogram. Na začlenění jednince do skupiny má vliv jeho socializaceosvojení si norem a hodnot skupiny.

Velke cleny Velikost

Zdroje použité pro téma: Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině Atkinson, R. Praha: Portál, Sociální Velke cleny Velikost, 2. Praha: Grada Publishing, Praha: Academia, Aplikovaná sociální psychologie I, Člověk a sociální instituce.

Velke cleny Velikost