Ještě nedávno by se taková úloha řešila dobře známým způsobem: zatopili bychom v kamnech. Až bychom cítili, že je v místnosti teplo, přikládání paliva bychom přerušili a začali opět topit, až by bylo chladno.

Pro konkrétní případ jednoduchého regulačního obvodu z nich vybíráme zhruba podle následujících zásad: · P regulátor volíme pro méně náročné aplikace, kde nám nevadí trvalá regulační odchylka a preferujeme jednoduché a levné řešení, · PI regulátor patří k nejběžněji používaným a volíme jej pro středně náročné aplikace, u kterých vyžadujeme, aby pracovaly bez trvalé regulační odchylky, · PD regulátor se příliš často nepoužívá; co do trvalé regulační odchylky se chová stejně jako regulátor P, složka D však zesiluje jeho reakci na rychlost změny regulační odchylky, takže se uplatní při nepříliš náročné regulaci rychlých dějů, · PID regulátor je vhodný pro náročné aplikace, pracuje bez trvalé regulační odchylky a je schopen dobře regulovat i rychlé děje.

V nedávné době vstupovala do rozhodování o volbě typu regulátoru jeho cena v mnohem větší míře než dnes, protože regulátory byly vyráběny buď jako mechanické přístroje v kvalitě spadající do oblasti přesné mechanikynebo jako analogové elektronické obvody s vysokou přesností, linearitou a stabilitou. V současné době je naprostá většina komerční produkce regulátorů založena na mikroprocesorech a funkce regulátoru jsou dány programem, což se na konečné ceně projevuje jen málo.

Proporcionalni velikost clena

Většinou je to tak, že prodávaný regulátor je univerzálního typu PID a uživatel si sám nastavením jeho parametrů zvolí požadované vlastnosti. Pak namísto ceny vystupuje do popředí při volbě typu regulátoru skutečnost, že seřizování regulačního obvodu je tím složitější a choulostivější, čím více parametrů musíme nastavovat.

Až bychom cítili, že je v místnosti teplo, přikládání paliva bychom přerušili a začali opět topit, až by bylo chladno.

Proporcionalni velikost clena

Z technického pohledu jde o tzv. Definujme si její základní funkce a funkční prvky. Topič, v regulační terminologii akční člen, dodává palivo řízené jednotce tzn.

  • Pro velké objemy je tato charakteristika ovšem velmi pomalá.
  • Stahnout Zvyseni clena Torrent
  • Ma velikost clena na velikosti prstu

Aby rozhodl, kdy přikládat a kdy ne, potřebuje znát hodnotu regulované veličiny, tedy teplotu místnosti. Tu zaznamenají topičovy smysly, které nazveme čidlem.

Údaje z čidla vyhodnocuje topičův mozek regulátor a na jejich základě spustí akci, tedy topí či netopí — podle toho, je-li chladno říkejme tomu kladná regulační odchylka nebo horko záporná regulační odchylka. Akce regulátoru na základě vyhodnocení regulační odchylky se nazývá zpětná vazba.

Je to v praxi vždycky práce pro odborníky, protože nekvalifikované zásahy mohou způsobit provozní problémy až havárii. Pro základní představu však uvedeme ty nejjednodušší zásady a postupy. Volba typu regulátoru Tuto volbu provádíme především podle požadavků technologického procesu.

Posilme smysly topiče teploměrem a chtějme, aby udržoval teplotu na úrovni 20 °C. Než získá zkušenost, asi zažehne v kamnech oheň a přikládání ukončí, právě když teploměr ukáže 20 °C.

Běžně je dnes regulována teplota vzduchu, vody nebo teplonosných médií. Regulovat lze osvětlení, vlhkost, dodávky čerstvého vzduchu, tlak apod.

Ovšem s tím, jak bude dál hořet nespálené palivo, teplota ještě chvíli poroste, často vysoko nad 20 °C. Naopak, začne-li topič znovu topit, až když teplota klesne pod 20 °C, pokles teploty bude ještě chvíli pokračovat, než se plně rozhoří palivo.

PID regulátor

Regulovaná soustava bude kmitat, což je typické pro toto ruční vytápění. Netrapme dál topiče a přibližme si, jak moderní regulátory zajišťují stabilní teplotu na požadované úrovni, bez přetápění či výpadků tepla, bez střídaní horka a chladu.

Proporcionalni velikost clena

Základní vlastnosti vytápěné stavby Chceme-li regulovat teplotu v domě, neuškodí znát některé jeho tepelně technické vlastnosti. Důležitým parametrem je tzv.

Proporcionální, PI a PID regulátory ve výstavbě a jejich fungování

Tato veličina číselně vyjadřuje tepelnou ztrátu celého domu při rozdílu vnitřní a venkovní teploty 1 °C. Je závislá na rozlehlosti budovy, tepelné izolaci jejích obvodových stěn, střechy, oken a dveří, a také trochu i na její členitosti.

Proporcionalni velikost clena

Praktický význam této veličiny je nejen v regulační technice, ale už při plánování výkonu kotle. Pokud požadujeme, abychom v klidu překlenuli trvalejší zimní mrazy např.

Proporcionalni velikost clena

V rámci rozumné rezervy, jak uvidíme níže, je pak vhodné pořídit si kotel s vyšším výkonem, např. Parametry otopné soustavy Jako zdroj tepla uvažujme kotel, jehož topná voda v primárním okruhu je trvale udržována na konstantní teplotě. Prvním záchytným bodem je objem - Pokyny: Při vakuovém provozu se musí před ventily namontovat filtr.

Tím se zabrání možnosti vniknutí nasátých cizích těles do ventilu, např.

Proporcionalni velikost clena

V případě používání interního přívodu ovládacího vzduchu je nutno dodržet potřebný minimální tlak 3 bar v kanálu 1. Senzory jsou díky své konstrukci chráněny před znečištěním.