Schází se zpravidla pětkrát až šestkrát za rok. Jak chcete řezat? Každá země EU musí s občany EU zacházet stejně jako s vlastními občany, pokud jde o záležitosti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a daní.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

Velká investice: Náklady na vojenskou techniku se stávají příliš vysoké - daleko vyšší než na jakékoliv srovnatelné civilní zboží © US Department of Defense Robert G. Bell rozebírá úkoly, které Aliancí řeší v oblasti zbrojní spolupráce.

Tento cíl se setkal sdůrazným ohlasem v podobě prohlášení ministrů obrany vydaného na jejich schůzce v Bruselu 6. Prohlášení jsou to zásadní, ale až příliš často se stává, že komuniké plná zvučných deklarací končí v šanonech, na které se pak už jen usazuje prach.

Jsou spojenci skutečně připraveni dodržet své sliby? Jsou připraveni v oblasti nákupů i vjiných oblastech zvýšit své národní plány? A jsou skutečně připraveni vynakládat peníze promyšleněji a v případě potřeby najít pro financování obrany dodatečné zdroje? Odpovědi na tyto otázky rozhodnou o budoucnosti NATO. Nová DCI V tomto ohledu bude mít kritický význam dokument, který nahradí Iniciativu pro obranné schopnosti DCI Aliance, programu, který byl vyhlášen na washingtonském summitu v roce s cílem vybavit NATO schopnostmi pro řešení moderních bezpečnostních hrozeb.

To neznamená, že DCI propadla. Naopak, zaznamenala reálný úspěch a přinesla vítané posílení obranných schopností Aliance. Celkový součet výsledků ale připomíná skóre ve Světovém poháru.

Pilové plátky – na co přesně je třeba dbát - spssk.cz

Není to nejhorší, ale pořád to není ono. Tyto názory byly reflektovány v komuniké ministrů obrany ze 6.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

Tato rozhodnutí představují významný a cenný politický rámec záměru. Úkolem v období před pražským summitem je převést je do reálného programu s reálným dopadem.

Na jaké programy budou tyto národní závazky zaměřeny? Stručný seznam by jednoduše mohl široce definovat nejdůležitější oblasti schopností, které je třeba řešit, nebo by snad mohl být přesnější a definovat konkrétní obranné projekty a systémy.

Ministři se již při řadě příležitostí shodli například v tom, že NATO potřebuje společně vlastněnou a provozovanou základní složku pro pozemní průzkum.

Nyní je příležitost usilovat o jasné přísliby financí k zahájení tohoto projektu, třebaže konečné celkové náklady na tento program dosud nejsou známy.

Zásadní otázky Úspěch nebo neúspěch při posilování obranných schopností NATO bude proto do značné míry záviset na schopnosti našeho zbrojního sektoru urychlit prostřednictvím změn a inovací výrobu a produkovat více, lepších a pokud možno levnějších obranných systémů.

Sféra obranných nákupů potřebuje vědět, co budou naši političtí zadavatelé od obranné techniky příští generace požadovat. Nemá například smysl stavět velké počty tanků, jestliže se válečné nasazení obrněné techniky ve velkém rozsahu nejeví jako pravděpodobné.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

V tomto směru již existují zastřešující směrnice, jako je například Delka a tloustka clenskych zalezitosti koncepce Aliance, a vojenské orgány NATO hrají nedocenitelnou roli v odborných výborech pro vyzbrojování při poskytování konzultací o vojenských požadavcích. Je však zapotřebí řešit i zásadnější otázky týkající se budoucího vztahu mezi Spojenými státy a jejich kanadským spojencem a spojenci evropskými. Jedna z otázek se týká budoucích trendů ve výdajích na obranu.

Dříve než bude koncipována nová iniciativa pro konkrétní oblasti schopností, je důležité porozumět tomu, jaké zdroje budou skutečně dány k dispozici pro obranu.

Bez toho hrozí, že se celá záležitost stane do značné míry akademickou debatou.

  • spssk.cz - Rada EU - Rada EU
  • Rada pro školství, mládež, kulturu a sport EYC Rada pro všeobecné záležitosti General Affairs Council, GAC zajišťuje soudržnost práce v jednotlivých formacích Rady a ve spojení s předsedou Evropské rady a Komisí připravuje zasedání Evropské rady a zajišťuje její návaznost.
  • Noha penis

Evropští spojenci kolektivně vynakládají na obranu hodně - přes miliard dolarů ročně - ale jedním z hlavních důvodů transatlantické propasti v obranných schopnostech je rozdíl ve velikosti obranné produkce, který se zvětšuje. Evropské výdaje na obranu se po velkou část uplynulého desetiletí držely na úrovni 60 procent výdajů amerických, ale evropské výdaje na vojenský výzkum a vývoj představovaly jen čtvrtinu úrovně USA. A v přepočtu na jednoho Delka a tloustka clenskych zalezitosti podle některých údajů představují jen jednu osminu.

Výsledky i této investice jsou navíc dále snižovány skutečností, že je roztříštěna mezi různé suverénní státy Delka a tloustka clenskych zalezitosti jejich obranné systémy.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

Potřebujeme systém, který zajistí, že vojenské požadavky velitelů NATO budou moci příslušným způsobem ovlivňovat národní plány a záměry v oblasti vyzbrojování. Druhá zásadní otázka je, jak se spojenci z Kanady a Evropy dívají na své budoucí vojenské operační partnerství se Spojenými státy. Chtějí být plnoprávným partnerem Spojených států v celém spektru vojenských schopností, jež jsou nyní spojovány s konflikty o vysoké intenzitě?

Chtějí využít revoluce ve vojenských záležitostech, připojit se k ní a rozvíjet síly, které se spolu se silami Spojených států budou moci zapojit do expedičních operací o vysoké intenzitě, podnikaných Delka a tloustka clenskych zalezitosti vzdálených oblastech a s nasazením špičkových technologií?

Nebo Kanada a Evropa nakonec zvolí - snad z nutnosti - daleko skromnější a méně nákladné úkoly krizového řízení a udržování míru, včetně poválečné obnovy?

Doufám, že nastane to první. Spojené státy potřebují spojence, kteří budou silní stejně tak vojensky jako politicky a ekonomicky. Transatlantická osa, na které je NATO založeno, musí být vyvážená po celé své délce. Vyváženost a síla jsou neoddělitelně spjaty. A aby bylo této rovnováhy dosaženo, daleko více spojenců bude muset významně zvýšit své výdaje Rozmery a tvar muzskeho clenu obranu. NATO během celé své historie bojovalo o vytvoření kolektivních, konvenčních obranných schopností, které by odpovídaly souhrnu jednotlivých vkladů jeho členů.

Až příliš často se však stávalo, že celek byl méně než součet jeho částí. Jedním z důvodů byla nedostatečná spolupráce mezi spojenci v oblasti výzkumu a vývoje.

Dodnes přetrvávají významné nedostatky ve schopnostech, kterých je zapotřebí k plné realizaci strategie Aliance - nedostatky, které se v plné nahotě projevily na kosovském nebi a po Na rozdíl od studené války však nemůžeme očekávat, že by nějakou kompenzační roli při řešení nových bezpečnostních hrozeb Aliance dosáhla vysoké míry obojího jak ve smyslu vojenského plánování, tak doktríny.

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele. Směrnice Rady ze dne

V oblasti obranného materiálu však výsledky tak úspěšné nejsou. Materiálová interoperabilita znamená schopnost vzájemné spolupráce mezi různými systémy. Materiálová standardizace znamená jakékoliv snahy směřující k zavedení společných systémů, které jsou shodné co do formy, seřízení a funkce. Standardizace je to, co děláme, abychom zabránili vzniku takového nepořádku v budoucnu. Přínosy standardizace, vojenské i ekonomické, lze spatřovat vevětších výrobních sériích a nižších jednotkových cenách.

Account Options

Ačkoliv dosažení interoperability mezi jednotlivými systémy zůstává v mnoha ohledech významným cílem zbrojní spolupráce NATO - a DCI to samozřejmě odráží - základním úkolem vyzbrojování NATO je posilování obranných schopností.

Takovéhoto posilování bude zřejmě stále více možno dosahovat prostřednictvím společných programů, ať již zajišťováním kapacit vlastněných a provozovaných NATO, nebo šířením výsledných národních prostředků do armád členských a možná také partnerských zemí.

To neznamená zpochybnění významu dosahování interoperability různých systémů. Jestliže se to aplikuje na stávající, často vysoce odlišné obranné systémy, jež jsou ve vlastnictví řady zemí, může to znamenat skutečný vojenský přínos. Jestliže však naším cílem je jen dosažení Delka a tloustka clenskych zalezitosti nových systémů, pak v jistém smyslu budeme do nekonečna prodlužovat ty problémy, které máme dnes.

Společné programy nabízejí nejlepší vyhlídky na to, aby technika různých členských států byla kompatibilní, protože bude v podstatě stejná. I pro větší země však ceny vojenské techniky začínají být příliš vysoké a daleko převyšují ceny jakéhokoliv srovnatelného civilního zboží. Je proto důležité zkoumat nové formy vlastnictví.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

Má skutečně smysl, aby malé země investovaly obrovské částky do nákupů omezeného počtu řekněme tanků? Nebylo by rozumnější akceptovat představu specializace v oblasti nákupů, v jejímž rámci je možno vytvářet společné pooly techniky a koncipovat pravidla leasingu?

Leasing potenciálně nabízí řešení jednoho z obtížných problémů, který je charakteristickým rysem financování programů obranné techniky, a sice toho, že je zapotřebí obrovská počáteční investice, když jsou tyto programy zaváděny do výroby. Rozsah této investice v jednotlivých případech obvykle vede k tomu, že se vyrobí menší série, než jaká by byla zapotřebí, což zase znamená vyšší jednotkové ceny.

Delka a tloustka clenskych zalezitosti

To je pravý opak množstevních úspor. Dalším předpokladem pokroku je reforma amerických režimů vydávání exportních licencí a transferu technologií a jejich příslušné legislativní opory v americkém právu. Musíme zajistit úspěšnost důležité spolupráce a interoperability mezi Spojenými státy a jejich spojenci v době míru stejně tak jako v krizi.

Ke zlepšení situace v této oblasti může Washington přijmout řadu opatření. Může urychleně provést a důsledně dodržovat revizi Muničního seznamu, revizi toho, jaká technika a munice musí být vyráběna ve Spojených státech. Může dát vyšší prioritu a stanovit zvláštní, urychlený proces vyřizování licencí pro agentury NATO. Může udělit nejvyšší prioritu vyřizování licencí potřebných pro podporu alianční akvizice položek na seznamu nové iniciativy v oblasti kapacit, která bude vyhlášena na pražském summitu.

V případě svého programu Joint Strike Fighter Spojené státy uplatňují licenci globálního projektu, která má usnadnit mezinárodní spolupráci, a tento přístup by se mohl použít i v případě pražského seznamu. Spojené státy již souhlasily s tím, že zprostí Kanadu omezení daných svými Pravidly pro mezinárodní obchodování se zbraněmi, a jednání s Velkou Británií o tomto zproštění, která právě probíhají, by měla být rozšířena i na další spojence.

Vyhledání konkrétního předpisu

Spojené státy také mohou uznat stále se rozšiřující mezinárodní charakter alianční spolupráce v oblasti vyzbrojování a transatlantického obranného průmyslu a vyjednat rámcovou dohodu se šesti evropskými zeměmi, které podepsaly ujednání o tom, že budou podporovat větší spolupráci ve vyzbrojování v rámci evropských zemí. Ačkoliv v Zvyseni clena bez videa vyzbrojování byla v posledních letech v NATO odvedena vynikající práce v podobě vytvoření směrnic pro harmonizaci akviziční praxe, jednotlivé země v této oblasti nadále sledují národní politiku a postupy, které se navzájem značně liší.

Je třeba zavést mezinárodně přijaté akviziční postupy, aby všichni ti, kdo jsou do akvizice zapojeni - od autorů specifikací, technických výkresů, finančních a rozpočtových odborníků až po právní experty - postupovali podle stejných pravidel. Při společných projektech se často promarní mnoho času i peněz, než se přijde na to, jakým způsobem některé věci řeší ostatní spolupracovníci.

  • L - Směrnice Rady ze dne listopadu … | spssk.cz
  • Velká investice: Náklady na vojenskou techniku se stávají příliš vysoké - daleko vyšší než na jakékoliv srovnatelné civilní zboží © US Department of Defense Robert G.
  • Recenze Zvysil jsem clen

Ačkoliv obranné plánování a plánování sil se v Alianci provádí kolektivně, žádný srovnatelný systém pro plánování v oblasti vyzbrojování v NATO neexistuje.

Byly sice pokusy o vytvoření takovéhoto systému, ty však selhaly. Členství v NATO s sebou nese zodpovědnosti a je zvláštní, že ačkoliv v oblasti celkového plánování obrany jsou tyto zodpovědnosti sdíleny kolektivně, ve sféře vyzbrojování členské země usilují o to, jak se jich zbavit. Takovýto přístup je třeba napravit. Jedině tak bude možno zajistit, že muži a ženy, kteří brání náš mír, bezpečnost a demokracii, dostanou ty nejlepší možné nástroje k tomu, aby tento úkol mohli plnit.

Robert G. Bell je náměstek generálního tajemníka v Divizi NATO pro podporu obrany a je zodpovědný za prosazování alianční politiky a programů spolupráce v oblasti vyzbrojování. Než začal pracovat v NATO, byl zvláštním poradcem prezidenta Billa Clintona pro otázky národní bezpečnosti a vedl odbor Národní bezpečnostní rady pro obrannou politiku a kontrolu zbrojení.