Holky jsou taková zvířátka, která důkladně dělají, co se jim dá, ale nevidí dál — kluk už v těchhle letech dumá o životě, smrti, o náboženství, zkouší pevninu filosofických názorů pod nohama — to všechno děvčatům chybí. Z výboru se nikdo nehlásí, že by ho zastoupil. Je to smutné, ale je to pravda.

Matně si vzpomínám, že se mi o nich snad kdysi zmiňoval, ale nikdy jsem je neměl příležitost číst. Při jejich dnešním čtení se mi živě vybavuje jeho osobnost. Jsou to pro mne velmi zajímavé texty.

  • Ничего не могу понять, -- медленно проговорил Хилвар.
  • Je velikost clena?
  • Действительно, там не было видно ни полян, ни укрощенных рек, указывающих на присутствие людей.
  • А предупреждение это -- оно автоматическое: оно включилось самим нашим с тобой присутствием, когда мы приблизились к дозволенной границе.

Dobře si pamatuji své první setkání s Janem Zábranou, které se odehrálo následujícím způsobem. Se dvěma přáteli, brněnským básníkem Zvetsit penis online Kuběnou a pozdějším filmovým režisérem Milošem. Formanem, jsme v hlubokých padesátých letech, možná to byl rok padesát dva, společně navštívili Vladimíra Holana. Byla to naše první návštěva u tohoto básníka, jehož sbírky jsme si pro sebe objevili a chtěli jsme se s ním proto setkat.

Později jsem k němu chodíval častěji. Ve dveřích jsme potkali neznámého muže, který byl o něco starší než my, ale taktéž ještě mladíček. Zřejmě, měl audienci před námi.

18 March, – Site Title

On odcházel a my jsme přicházeli. Vladimír Holan nás hned seznámil a řekl, že je to také začínající autor, který za ním chodívá.

Jan Zábrana o nás projevil okamžitě velký zájem, protože tehdy nebylo zase tolik lidí, přibližně našeho věku, kteří by se orientovali v potlačované kultuře, kteří b y se k ní vztahovali a nějak do ní chtěli vstoupit. Společnost byla velmi atomizovaná a lidé lak či onak spříznění těžko navazovali kontakty. Sám holý fakt, že v této temné době jsme si našli cestu k Vladimíru Holanovi, mu byl signálem, že možná jsme lidé, kteří, stojí za pozornost.

A tak jsme si již na tomto setkání v Holanových dveřích hned domluvili schůzku nás čtyř někde v hospůdce. Schůzka se opravdu tentýž den nebo den poté uskutečnila a my jsme se stali dobrými přáteli a několik let jsme to táhli spolu.

Honza Zábrana náš upozorňoval na určité osobnosti, na autory a díla, která jsme neznali a která byla nedostupná.

Videozáznam vystoupení Ministr vnitra ČR Jan Kubice: Vážený pane předsedo, vážené paní senátorky, vážení páni senátoři, dovolte mi, abych na základě pověření uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o azylu, zákon o pobytu cizinců na území ČR a zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Už tehdy se znal a přátelil se Škvoreckým a s jeho pomocí jsme poznali Škvoreckého také my, seznámil nás i s Kolářem, Hrabalem a mnoha dalšími. Tehdy čtyři roky věkového rozdílu hrály pochopitelně velkou roli, brali jsme ho jako staršího a moudřejšího a měl u nás autoritu. Mám také v živé paměti, jak jsme ho navštěvovali, když bydlíval v Podolí, jak nám čítal své Velikost clena s rustem 189 cm, které měl psány na stroji, ale na linkovaném papíře.

Byla to léta prvního sebeuvědomování, hledání a nalézání sebe sama, plná tichého vnitřního vzrušení, a Honza Zábrana v mé vzpomínce neodmyslitelně k těm letům patří. Sehrál pro nás a pro mne v té době dosti významnou, řekl bych, nav igační roli.

Aktuje smetany ke zvyseni clena

Později jsme se vídali méně a pouze nahodile. Každý jsme kráčeli svou cestou. Nemýlím-li se, naposled jsem se s Janem Zábranou setkal v roce pětasedmdesátém při oslavě narozenin našeho dnes již také nežijícího přítele básníka Ládi Dvořáka. I tento náš poslední hovor, který ve svých záznamech také zmiňuje, i když nevylučuji pozdější nahodilé setkání, mám dodnes v dobré paměti… V PRAZE Chtěli mě dnes vybrat ti páni jsou hrozně chytříabych šel zítra večer prodávat odznaky na benátskou noc.

Museli jsme jít dolů do ředitelny a po cestě po schodech jsem uvažoval, zda mám či nemám jít.

  • Все, что в состоянии совершить природа, может сделать и человек, хотя и на свой лад.
  • Velikost penisu za 7 let
  • Я не знаю, насколько эффективна эта блокировка, но хочу попросить тебя Его голос звучал мертво и пусто в зоне молчания: все слова поглощались, не давая отзвуков.
  • Неподалеку от ближайшей из них виднелись крошечные искорки планет.
  • EUR-Lex - R - EN - EUR-Lex

Když jsem ale dole viděl Magdu, která se pokoušela mě dostat z gymnázia, a ty ostatní ochozy, řekl jsem si ne, a šéfovi jsem řekl, že musím jet zítra navečer pomáhat strýci do Čejova. Měl proti tomu sice nějaké námitky, ale řekl jsem mu, že se vracím až kolem půl deváté a že myslím, že sázení brambor je přednější.

Koneckonců, musel to uznat a nemohl říkat nic. Tak Jsem odpoledne probil, četl v novém Kritickém měsíčníku Černý je uveden na obálce dál jako redaktor, ale už v druhém dvojčísle není od něho nic, takže nevím, co si mám myslet.

Aktuje smetany ke zvyseni clena

V tomto čísle je jenom jeho a Hrubého omluva za hrubé chování k Tvorbě. To je přece báječná demokracie, svoboda člověka. Ještě že se dr. Černý o ni tolik nausiloval. Zajímala mě tam hlavně stať Jaroslava Janů o Hrubínovi, od něhož jsem před několika dny četl jeho novou sbírku Nesmírný krásný život, která mě zaujala svým pojetím i problematikou, snahou po novém vědění, ale i formou, která rozbíjí bývalou dokonalou strofu Hrubínovu.

Je tam též poznámka o Fischerovi a kromě několika původních slabých básní čtyři překlady z polštiny, z nichž se mi Aktuje smetany ke zvyseni clena dva více méně zamlouvaly. Przybošova báseň je chabá, myslím, že se tento poet při své loňské návštěvě u nás zhlédl v Halasovi, ale neumí to. Halas je v tomto velký a hlavně osobitý umělec, razič neotřelých mincí a jeho epigonství je úkolem nevděčným. U pana Przyboše k tomu připadá ještě propast jazyková i když snad zná česky rozumět.

Teprve tyto dny se mi dostala do rukou Holanova báseň: List anglickým a americkým básníkům, otištěná před časem v Lidovkách.

Aktuje smetany ke zvyseni clena

Ten konec o staříkovi je chabý a celkem vyvětralé obrazy topolová mast jako prostředek vzrůstu nenutí k zamyšlení. Kromě několika šikovných vyjádření a aktualizace spojení nic nového. Moc jsem toho neuměl. Při biologii jsme dělali pokusné mikroskopování, nalil jsem Lídě vodu za krk, byla na mne moc rozhořčena, a nechtěla to přijmout, když jsem se jí omlouval. Velmi mě to potom mrzelo. Odpoledne jsme měli brigádu ryli jsme na zahrádce udupanou zem a sázeli nějaké kytky. Lída už tam odpoledne přišla mezi ty, co jsem byl, a mluvili jsme spolu jakoby nic — ona začala.

Vše je dobré. Jsem rád, že je to all right. Bylo by mi líto Aktuje smetany ke zvyseni clena přítelkyni tak sympatickou a prima, jako je Lída Trnková. Potom jsme ještě měli na zítřek dělat transparenty, ale když Šoupálek polozmařil jeden nápis, šli jsme domů. Je třeba a musím si to uvědomovat s těžkým srdcem si dát mimo jiné pozor na N.

Šoupal jej viděl náhodou včera dopoledne v ČSM N. Dnes chodil po třídě, mluvil o zítřejším 1. Je to smutné, ale je to pravda. Vzal jsem si sice nové šaty, ale vyrazil jsem až těsně před půl devátou, abych to stihl. Na hřišti bylo řazení. Účast slabá. Wendlik říkal, že není možné, aby napočítal, kolik je třeba. Přes všechno verbování a Aktuje smetany ke zvyseni clena mnoho, hlavně venkovských, zůstalo doma.

Post navigation

Wendlik byl rozzloben, někdo mu včera ve sborovně prohledal jeho psací stůl a on není z těch, kdož si nechají líbit všechno. Vávra stál u toho a jenom se usmíval. Julek Kunsch měl v kapse karafiát — červenobílý. Mnoho studentů nemělo rudé k arafiáty. Vezli jsme s sebou alegorický vůz, na něm stylizovaná kniha s nápisem: Mistři kultury vždy šli, jdou a půjdou s lidem. Na druhé straně knihy byla podobizna Nejedlého a jména mnoha spisovatelů.

U cihelny jsme stáli dlouhý čas. Několikrát jsme byli zase přepadeni prodavačkami karafiátů, nekoupili jsme si je, Píďa přímo provokativně se otočil zády k té ženě, když jej začala vyzývat ke koupi.

Wendlik byl skvělý.

Aktuje smetany ke zvyseni clena

Před Vávrou odtrhl od karafiátu trikolóru, připjal si ji a karafiát strčil do kapsy. Dostali jsme deštík, jak se vyjádřil slohem konverzačních příruček N. Samozřejmě, že přispěl k zvýšení nálady tou měrou, že kdo mohl, se schovával pod tabule s hesly, z nichž jedna byla při této příležitosti zmařena úplně a hned na m ístě před zahájením průvodu zanechána v příkopě, druhá poškozena. Po víc než hodinovém čekání nastal průvod. Kapely se snažily, seč byly, ale jinak se šlo jako na porážku.

Myslím a to mi napadlo právě při pohledu na ty zamlkle pochodující lidi, spolky, hasiče, závodní milice atd. Na náměstí byly spousty alegorických vozů, ale všichni věděli, že závody dostaly rozkaz vozy vypravit. Zatím se studenti rozprchli a šel jsem domů také. Odpoledne jsme byli s Jirkou Čechem navštívit v nemocnici Kudrnáče, který má zlomenou ruku, ale už brzo přijde domů, potom jsme šli nahoru na Letnou, kde dnes zahajovali, bylo tam málo lidí, tančilo se tam též málo.

Šli jsme ještě dolů, Jirka sebral motorku a jeli jsme je ště za město. Večer jsme byli spolu na skvělém filmu O myších a lidech podle Steinbeckovy povídky, Jdu zítra ještě jednou a tak si o filmu napíšu až zítra.

Senát PČR: Stenozáznam

Jirka šel potom ještě tancovat na Kuchařov, já spát. Ovšem, že v redakci mají Aktuje smetany ke zvyseni clena lidi, aby byl časopis patřičně akční. Po obědě jsem četl dál Hrubínovy tři sbírky Zpíváno z dálky, Mávnutí křídel a Včelí plást, všechno starší a už mi známé, ale chtěl jsem si z nového čtení sám zjistit, zda na mne působí Hrubínovy verše tak, jak říká Janů ve své studii v KM. Zpíváno z dálky je sbírka — myslím první Hrubínova — jaksi plná výbušnosti, značné hloubky, ale myslím též, že trochu nedokvašenosti v ní je.

Některá čísla, jako Romance Juany de Ibarbourou a úvodní Na sklonku lásky, jsou skvělá.

Ну, Олвин, у нас с тобой теперь достаточно миров, чтобы сделать выбор,-- засмеялся Хилвар. -- А может, ты нацелился исследовать их. -- К счастью, в этом нет необходимости. Если мы только сможем где-то войти в контакт, то получим всю нужную нам информацию. Знаешь, логично, наверное, будет направиться к самой большой планете Центрального Солнца.

V Mávnutí křídel je melodičtější, písňovější, ale také hotovější Hrubín — možno tesat do kamene. Včelím plástem se korunoval na suveréna formy, v tomto případě sonetu. Odpoledne jsem později byl koupit na večer pro tátu a pro sebe lístky do bia. Večer jsem byl tím Steinbeckem podruhé nadšen. Je to hluboce udělaný film, knihu neznám, ale opatřím si ji. Vyšla pod názvem …jejich je království nebeské. Film má totiž ten příběh mnohou problematiku.

Třeba jenom problém trestu je zločin, spáchaný osobou bez rozumu bez úmyslu, omezeným chudákem, patřícím do blázince, který však musí jít pracovat, aby měl z čeho žít. Ve filmu je otázka vyřešena smrtí bezděčného vraha, ovšem to je dáno situací, neboť smrt je tam jistá když — ne od přítele, tedy od rozzuřeného, na zatížení vrahovo nedbajícího Kudrnáče syn farmářův, nikoli Kudrna, za kterým jsme byli v nemocnici.

Aktuje smetany ke zvyseni clena

Zajímavá je též touha všech osob ve filmu, touha po soukromém majetku, touha Stahnout velky clen na svém, být svým pánem, třeba ve skrovných poměrech. Touha společná všem chudákům. Tím snad neúmyslně, ale opravdu a silně film vyznívá protikomunisticky. Toho si tak mnoho lidí nepovšimlo. Skvělá byla též epizoda s černochem, která ukazuje, jak mnoho se člověk může trápit, není-li uznán rovným členem lidské společnosti, a že nic mu nemůže dát proti této ztrátě lék, náhradu, nic takového není.

Člověk potřebuje někoho, s kým by si promluvil.