Další podobné nápovědy. Zadejte hodnotu do textového pole pro zvětšení.

Chcete-li na Macu otevřít okno Finderu, klikněte na ikonu Finderu Vyberte složku, kterou chcete změnit, a klikněte na některé z tlačítek Zobrazení: Ikony, Sloupce, Seznam nebo Galerie.

Ve výchozím zobrazení pruhu nástrojů se zobrazují jen některé z těchto nástrojů. Všechny nástroje si můžete zobrazit kliknutím na pruh nástrojů a zvolením buď jednotlivých nástrojů nebo možnosti Zobrazit všechny nástroje pro vybírání a zvětšení.

Tato políčka musejí být zaškrtnuta pro hlavní složku, zatímco pro podsložku musí být jejich zaškrtnutí zrušeno. Výběr voleb pro ikonové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, rozestupy v mřížce, velikost textu a další volby.

Výběr voleb pro seznamové zobrazení: Zde můžete změnit velikost ikon, velikost textu, výběr zobrazených sloupců a další volby.

Foto velikosti vsech clenu

Výběr voleb pro sloupcové zobrazení: Zde můžete změnit velikost textu a určit, zda se mají zobrazovat ikony a sloupec náhledů. Zadejte hodnotu do textového pole pro zvětšení.

Zobrazení velikosti aplikace ke stažení a instalační velikosti

Použití nástroje Lupa k zobrazení zvětšené oblasti dokumentu. Poznámka: Barvu obdélníku nástroje Lupa můžete změnit. Klikněte na rozbalovací nabídku Barva čáry v pravém dolním rohu okna nástroje Lupa a vyberte novou barvu. Změna měřítka zobrazení za pomoci miniatury stránky Klikněte na tlačítko Miniatury stránek v podokně navigace na levé straně okna.

Najděte miniaturu stránky. Potom umístěte ukazatel nad pravý dolní roh rámečku zobrazení stránky, až se ukazatel změní na dvojitou šipku.

Rychlý tip: Jak zobrazit velikost složky ve Finderu

Tažením rohu rámečku zvětšete nebo zmenšete zobrazení stránky. Podle potřeby umístěte ukazatel nad rámeček zobrazující zvětšení v miniatuře, až se ukazatel změní na ikonu ručičky. Potom přetáhněte rámeček, abyste v panelu dokumentu zobrazili jinou oblast stránky. Rámeček zobrazení stránky v miniatuře stránky označuje oblast stránky, která se právě zobrazuje v panelu dokumentu. Změna výchozího zvětšení V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Zobrazení stránky.

Otevřete rozbalovací nabídku Zvětšení a zvolte výchozí úroveň zvětšení. Zobrazení oblastí zvětšené stránky, které jsou mimo obrazovku Když zobrazení hodně zvětšíte, možná uvidíte jen část stránky.

Změna voleb zobrazení ve Finderu na Macu

Zobrazení můžete posouvat na jiné části stránky, aniž byste změnili úroveň zvětšení. Proveďte libovolný z následujících úkonů: Pro pohyb po stránce nahoru a dolů použijte svislé posuvníky, pro pohyb doprava a doleva použijte vodorovné posuvníky.

Vyberte Nástroj ručička v pruhu nástrojů Běžné nástroje a přetáhněte ji na stránku jako list papíru na stole. Nastavení rozvržení a orientace stránky Změna uspořádání stránek je zvlášť užitečná, když chcete dokument zmenšit tak, abyste získali přehled o jeho uspořádání.

Zapnout rolování Stránky se zobrazují v nepřetržitém svislém sloupci, který má šířku jedné stránky. Zobrazení dvojstránky Zobrazí se vždy jedna dvojstránka, přičemž není vidět žádná část dalších stránek.

Skladem foto velikosti clena a velikost nohou

Rolování dvojstránky Stránky jsou uspořádány ve dvojicích vedle sebe v souvislém svislém sloupci. Poznámka: Pokud dokument obsahuje více než dvě strany, můžete zajistit, aby se první strana zobrazovala samostatně na pravé straně panelu dokumentu.

Změna voleb zobrazení ve Finderu na Macu Můžete přizpůsobit kterékoli ze zobrazení ve Finderu — Ikonu, Seznam, Sloupec nebo Galerie — tak, aby vyhovovalo vašim požadavkům.

Vyberte možnost Zobrazení dvojstránky nebo Rolování dvojstránky. V ostatních uspořádáních vybere příkaz Vybrat vše všechen text v PDF. Otočení zobrazení stránky Zobrazení stránky můžete otáčet v krocích po 90 stupních.

Tím se změní zobrazení stránky, ale ne její skutečná orientace. Změna výchozího uspořádání stránky počáteční zobrazení Výchozí nastavení počátečního zobrazení se nastavují v dialogovém okně Předvolby.

Zvětšení obsahu obrazovky Chromebooku

Viz Nastavení předvoleb. V dialogovém okně Předvolby vyberte v části Kategorie položku Zobrazení stránky.

  • Jakou velikost je nejvetsi penis u muzu
  • Změna velikosti sloupce tak, aby se zobrazily všechny - Excel pro Mac
  • Таким Хилвар впервые увидел Диаспар.

Otevřete nabídku Uspořádání stránek a zvolte Automaticky, Jedna stránka, Jedna stránka průběžně, Dvojstránky nebo Dvojstránky průběžně. Nastavení ve vlastnostech dokumentu přepisuje nastavení v předvolbách.

Velikost sirokeho terminu

Pokud použijete vlastnosti dokumentu, nezapomeňte pak dokument uložit a zavřít, aby se změny projevily. Uživatelé aplikace Acrobat mohou měnit počáteční zobrazení, pokud nastavení zabezpečení umožňuje změny. Uživatelé aplikace Reader nemohou měnit počáteční zobrazení.

Použití zobrazení s rozděleným oknem PDF můžete prohlížet s panelem dokumentu rozděleným na dva panely příkaz Rozdělit nebo na čtyři panely příkaz Tabulkové rozdělení. Příkazem Rozdělit můžete v aktivním panelu posouvat zobrazení, měnit úroveň zvětšení nebo přejít na jinou stránku, aniž byste tím ovlivnili druhý panel. Zobrazení s tabulkovým rozdělením je užitečné, pokud chcete zachovat viditelné nadpisy sloupců a řádků při prohlížení velké tabulky.

V tomto režimu změna zvětšení v jednom panelu změní zvětšení i ve všech ostatních panelech.

Také rolování je ve všech panelech jednotné: vodorovné rolování panelu také roluje panely nad ním a pod ním; svislé rolování také roluje panely vlevo a vpravo od tohoto panelu. Velikost panelů nastavte podle potřeby přetažením dělicích pruhů nahoru, dolů, doprava nebo doleva. Podle potřeby upravte úroveň zvětšení: V rozděleném zobrazení můžete panel aktivovat kliknutím na něj a změnit pak úroveň zvětšení pouze pro tento panel.

Změna velikosti sloupce tak, aby se zobrazily všechny

V zobrazení s tabulkovým rozdělením upravením úrovně zvětšení změníte zobrazení ve všech čtyřech panelech. Rolujte podle potřeby: V rozděleném zobrazení aktivujete panel kliknutím a rolováním ovlivníte pouze jeho obsah. V zobrazení s tabulkovým rozdělením kliknete na panel a svislým rolováním změníte zobrazení aktivního panelu a panelu vedle něj.

Vodorovným rolováním změníte zobrazení v aktivním panelu a panelu nad a pod ním.

Jak zvysit clena zavesenim

Prohlížení dokumentu ve více oknech Pomocí příkazu Nové okno můžete pro jeden dokument vytvořit více oken. Nová okna mají stejnou velikost, zvětšení a uspořádání jako originální okno a otevřou se na stejné stránce a nad originálním oknem.

Úpravy zobrazení PDF

Když otevřete nové okno, Acrobat přidá k původnímu názvu souboru příponu 1 a novému oknu přiřadí příponu 2. Můžete otevřít i více oken a přípona se pro každé nové okno o jedničku zvýší. Zavření okna způsobí, že se zbývající otevřená okna přečíslují; to znamená, že když máte pět otevřených oken a zavřete okno, které jste otevřeli jako třetí, okna se přečíslují s příponami 1 až 4.