Pokud chcete použít jiný efekt obrazce, klikněte na Efekty obrazce, potom na dostupný efekt a pak vyberte typ efektu, který chcete použít. Tip: Než použijete vybranou barvu, můžete se v rychlém náhledu podívat, jak ovlivní graf. Obzvláště se zaměřujeme na dodržování minimální velikosti tloušťek čar, rozteče mezi rovnoběžnými čarami viz tab. Pokud chcete barvu z vybraného prvku grafu odebrat, klikněte na Bez výplně.

Celkový doporučený čas k prostudování kapitoly je minut.

Tloustka prvku nebo velikosti Cviceni a metody pro rostouci clen i

Z časových důvodu jsou vybrány pouze ty skutečnosti, které jsou náplní předmětu Pozemní stavitelství I. Zájemci o podrobnější informace mohou použít v závěru uvedenou literaturu. Obsáhlost úvodní kapitoly naznačuje nutnost podrobnějšího samostatného studia samotné, výše zmíněné normy, tak dalších publikací a učebních pomůcek.

Tloustka prvku nebo velikosti Clen se snizil a nestoji za to

Znalosti získané v této kapitole si budete moci ověřit testem. Výkresy musí splňovat nároky nejen na obsahovou stránku, ale i na formální jakost výkresů, mezi něž patří vhodná volba formátu výkresu, měřítka zobrazovaných objektů, rozmístění prvků výkresu apod. Dále je třeba uvést další skutečnosti, které provázejí výkresovou dokumentaci.

Tloustka prvku nebo velikosti Zvyseni lidoveho posudku

Například počítačové zpracovávání, reprografie, export, tisk, zálohování apod. Výkresy se kreslí kreslícími pomůckami černou barvou nebo Tloustka prvku nebo velikosti.

Tloustka prvku nebo velikosti Nove pro zvyseni clena

Výkresy se kreslí zpravidla na lícovou stranu výkresového listu. Obzvláště se zaměřujeme na dodržování minimální velikosti tloušťek čar, rozteče mezi rovnoběžnými čarami viz tab.

Tloustka prvku nebo velikosti recept na zvyseni videosouboru

Nejmenší velikosti vykreslovaných prvků jsou závislé na velikosti výsledného výtisku viz. Pouze předtisk šablona údajů v popisovém poli se může tisknout psát písmem o jeden stupeň nižším, než je uvedeno v tabulce 1.

Tloustka prvku nebo velikosti Jake optimalni velikosti penisu

Tabulka 1 — Nejmenší tloušťky čar a velikost písma rozměry v mm Nejmenší tloušťka čar s a velikosti písma h Požadovaný formát výsledné kopie výliskunapř zvětšeniny z mikrozáznamu A0.