V roce byl Gleizes mezi zakladateli sdružení "l' Association Ernest-Renan ", unii studentů bojujících proti válečné propagandě. Skutečný svět je však mobilní, prostorově i časově. Je autorem kubistických staveb v Neklanově ulici v Praze, Kovařovicovy vily a trojdomu na Rašínově nábřeží. Ani 2. Spočívají ambice AHUV v masivním kontaktu s širší veřejností?

Volkswagen Golf GTI vs Hyundai I30 N 2021 Which to choose?

Jsme zde proto, abychom nabízeli pomocnou ruku v případech, kdy si umělci sami nevědí rady. V rozhovoru pro portál KlasikaPlus. Co je pro AHUV hlavním nadčasovým tématem? Asociace hudebních umělců a vědců, společenství bezmála pěti set aktivních členů napříč celou republikou, vidí největší přínos ve spojování jednotlivých společností a jejich členů.

Rozmery clenu od umelcu

Vznikají Rozmery clenu od umelcu fúze, jejichž výslednicí je jedenáct hudebních festivalů a dvě mezinárodní hudební soutěže. A dále také příležitosti ke spoluutváření stabilní hudební společnosti. Jsme jedním z poradních orgánů Státního fondu kultury Ministerstva kultury, profesní organizací kolektivního správce Intergram, pořadatelem Dnů soudobé hudby či Přehlídky koncertního umění a nominantem dnes již legendární Senior Prix Nadace Život umělce.

Tématem dneška je koronavirus. Jak jím je pro asociaci? Jsme velice rádi, že jsme mohli být jako jedna z profesních organizací kolektivního správce Intergram u aktivní pomoci potřebným umělcům nejen z řad Asociace hudebních umělců a vědců. Díky grantové podpoře Covid 19 Intergram se, spolu s Nadací Život umělce, podařilo rozdělit bezmála tři miliony korun umělcům napříč celou republikou.

Byla to práce mravenčí, ale smysluplná. Dovolím si zde vyzdvihnout erudovanost pana ředitele Intergramu Rozmery clenu od umelcu. Ludvíka Bohmana, ředitelky Nadace Život umělce paní ing. Bez výše zmíněných by se jednotlivé dotace nepodařilo odeslat.

Rozmery clenu od umelcu

Patří jim naše poděkování. Cítí muzikanti potřebu být organizováni? Jednou ze základních potřeb umělce je svoboda.

Český kubismus a jeho představitelé

Umělec je nešťastný, když je někým organizován. Jsme zde proto, abychom nabízeli pomocnou ruku v případech, kdy si umělci sami nevědí rady, nebo se dostanou do situace, ze které není bez pomoci stabilní společnosti cesta ven. Je nějaký zastřešující a sjednocující pocit, spojující všechny členské společnosti?

Rozmery clenu od umelcu

Jsme společenství lidí, ve kterém panuje vzdělanost, touha pomáhat a díky pestrosti jednotlivých společností i pocit vzájemného obohacení. Není to jen klišé, ale skutečná podstata našeho bytí, kterou si potvrzujeme na schůzích grémia každé první úterý v měsíci.

Alternativní produkty

Jak vznikal program dnešního koncertu? Program koncertu jsme vzhledem k výročí Asociace koncipovali jako jednotlivé prezentace všech našich společností. A ty měly volnou ruku ve výběru skladeb i interpretů. Spočívají ambice AHUV v masivním kontaktu s širší veřejností? Snažíme se být zástupcem umělců napříč spektrem, o němž dotyční vědí.

  • Josef Šíma (malíř) – Wikipedie
  • Český kubismus a jeho představitelé

Naše potřebnost tkví v intenzivním kontaktu s jednotlivými společnostmi, skrze které se dostáváme k potřebám jejich členů. K tomu masivní kontakt zatím nepotřebujeme. Proměnila se tuzemská situace a s ní AHUV za těch uplynulých třicet let nějak zásadně?

Rozmery clenu od umelcu

To by přece jen byla otázka spíše na profesora Jiřího Hlaváče, který Asociaci hudebních umělců a vědců vedl po dobu dvaceti let… AHUV je občanské sdružení, organizace profesionálních tvůrců české hudební kultury. Má za cíl přispívat ke všestrannému rozvoji české hudební kultury a obecné hudebnosti a k tomu vytvářet podmínky pro svobodnou uměleckou, teoretickou a organizátorskou práci a její vysokou odbornou a mravní úroveň.

Navigační menu

Hájí a prosazuje profesionální zájmy členů. Je jich na pět set.

Rozmery clenu od umelcu

AHUV tvoří dvanáct spolků, samostatných profesních společenství: sdružující koncertní umělce, skladatele, textaře, libretisty, muzikology, kritiky, hudební pedagogy a další hudební profese a obory, dále jde o územně působící společenství a generační společenství. Jsou to Společnost českých skladatelů, Společnost koncertních umělců, Fórum mladých, Společnost populární hudby a jazzu, Klub moravských skladatelů, Západočeské hudební centrum, Tvůrčí centrum Olomouc, Tvůrčí centrum Ostrava, Kruh klavírníků a varhanářů, Kruh umělců houslařů, Společnost dechové hudby a Společnost Hudební rozhledy.

Podnět ke vzniku AHUV byl dán 3. Ustavující sjezd se konal v únoru

Rozmery clenu od umelcu