V případě bankrotu oslabených zemí by totiž Paříž musela zaplatit desítky miliard eur. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy svolal kvůli snížení ratingu mimořádnou schůzku některých členů vlády. To deklaruje, před kterými filmy smí být trailer promítán.

Udává se v tisících. Počítá se jako vážený součet časů odsledovaných respondenty včetně hostů z CS v daném časovém úseku dělený jeho délkou. ATS average time spent je průměrná doba živého sledování všech respondentů z cílové skupiny CS v daném časovém úseku na daném kanálu. Udává se v sekundách.

REACH se udává v procentech. Počítá se jako podíl součtu vah členů panelu z CS hosté nejsou započítávánikteří sledovali z daného časového úseku alespoň stanovenou minimální dobu, ku součtu vah všech respondentů z CS vynásobený REACH v delším období než jeden den se od výpočtu popsaného v předchozím bodě liší v následujícím: Člen panelu z cílové skupiny CS je do REACHE daného časového úseku nebo pořadu zahrnut tehdy, pokud splní podmínku reache pro tento časový úsek pořad v alespoň jednom dni a patří v tento den do CS.

Místo denních vah se používají průměrné váhy, které se spočtou jako Rating clenu denních vah ze dnů, kdy respondent patřil do dané CS, vážený délkami daného časového úseku pořadu v jednotlivých dnech: kde wij je váha člena panelu i v den j, dj je délka časového úseku pořadu v den j a Ij je indikátor, zda respondent i v den j patřil do CS.

Do výpočtu jsou zahrnuti všichni členové panelu, kteří patřili do CS aspoň jeden den v daném období.

Rating clenu

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a. Snížila pak hodnocení i dalších zemí eurozóny - Slovenska, Španělska, Portugalska a Itálie.

Rating clenu

Francouzský prezident Nicolas Sarkozy svolal kvůli snížení ratingu mimořádnou schůzku některých členů vlády. Sešel se s premiérem Francoisem Fillonem, ministrem hospodářství Francoisem Baroinem a ministryni rozpočtu Valérií Pécresseovou. Mnohá z nich se v minulosti i dnes dostávají do finančních problémů, a to zejména kvůli neprofesionalitě svých řídících orgánů.

Tlapková patrola - V KINECH

Členové družstev tím přicházejí o majetek v řádu desítek milionů korun. Svaz českých a moravských bytových družstev se dlouhodobě snaží přispět k ochraně práv a majetku členů družstev. SČMBD nyní přichází s novým produktem - ratingem společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.

Rating clenu

Získaná ratingová známka prokáže důvěryhodnost organizace a současně nastíní případná rizika, která by v budoucnu mohla vést k problémům," říká Ing. Bytová družstva s vyšším než průměrným ohodnocením, mají navíc možnost získat od banky úvěr ve zrychleném řízení a za výhodnějších podmínek. Ratingová známka má také výhodu pro členskou základnu družstva, která tak lépe rozpozná, jak zdravě management hospodaří.

Rating clenu

Pro zachování tohoto statusu bude nutné, aby členové zvýšili své garance, což by mohlo být politicky nepopulární. Je rovněž možné, že fond o svůj nejvyšší rating přijde.

Německý ministr financí Wolfgang Schäuble uvedl, že trhy mohou žít i s nižším ratingem členských zemí eurozóny.

Snížila pak hodnocení i dalších zemí eurozóny - Slovenska, Španělska, Portugalska a Itálie. Francouzský prezident Nicolas Sarkozy svolal kvůli snížení ratingu mimořádnou schůzku některých členů vlády. Sešel se s premiérem Francoisem Fillonem, ministrem hospodářství Francoisem Baroinem a ministryni rozpočtu Valérií Pécresseovou. Pád francouzského ratingu může být velmi špatnou zprávou pro celou eurozónu.