K obraně proti Sovětskému svazu byla ale zapotřebí i účast Spojených států , a proto se začalo mluvit o nové vojenské alianci. Eisenhowerovi a britskému premiérovi Haroldu Macmillanovi memorandum, ve kterém žádal vyzdvižení Francie na stejnou pozici, jakou mají USA a Spojené království, a rozšíření působnosti NATO na oblasti jako Francouzské Alžírsko, kde Francie potřebovala pomoci v boji proti povstalcům v alžírské válce. V případě lehkého zúžení se toto místo rozšíří, v případě těsnějšího zúžení je indikováno proříznutí tohoto místa speciálním nožem OTISův uretrotom jedním, event. Severoatlantická smlouva byla podepsána 4.

Navigační menu

Co se bude v průběhu operačního zákroku dít? Pokud je v plánu OTIS-uretrotomiedostanete před zákrokem většinou injekční či tabletová antibiotika, nejdřív se však musí ověřit případné alergie.

V případě kalibrace a cystoskopie nejsou vždy antibiotika nutná. V případě lehkého zúžení se toto místo rozšíří, v případě těsnějšího zúžení je indikováno proříznutí tohoto místa speciálním nožem OTISův uretrotom jedním, event.

Operace rozsireni clenu

Tento samotný výkon se někdy provádí až na základě indikace a dohody ve druhé době při hospitalizaci a ponechává se po něm zavedená cévka do močového měchýře na dobu 2 dnů. K cystoskopii se používá teleskopický nástroj, který Operace rozsireni clenu zaváděn močovou trubicí.

Celkově zákrok trvá většinou 10 - 15 minut. Co se bude dít bezprostředně po zákroku? Po výkonu se probudíte na dospávací jednotce, která je zaměřená na setrvalé sledování pacientů těsně po zákroku.

Operace rozsireni clenu

Bude vás kontaktovat operatér, abyste se dozvěděla, jak celý zákrok probíhal. Touto dobou budete mít ještě vysokou hladinu anestetik v krvi, je proto možné, že si tento rozhovor nebudete pamatovat. Poté, až se proberete již k plnému vědomí, měla byste: se zeptat, zda se podařilo to, co bylo v plánu informovat lékařský personál o případných potížích zeptat se, co můžete a nemůžete dělat položit všechny otázky, které máte na srdci a na cokoli se zeptat zdravotnických pracovníků a členů lékařského týmu zapamatovat si a porozumětproč Video metody pro rozsireni clenu operace provedena, jak dopadla a co bude následovat Po úplném probrání z narkozy budete vyšetřena službu konajícím anesteziologem, v případě souhlasného stanoviska můžete při ambulantním provedení být propuštěna a předána plnoletému doprovodu, který se zaručí, že vám neumožní řízení motorových prostředků a obsluhu strojů.

Operace rozsireni clenu

Při hospitalizaci budete přeložena na standardní oddělení a po odstranění močového katétru budete propuštěna do domácí péče většinou 2. Jaká jsou pooperační rizika či komplikace? Co bych měla po návratu domů očekávat? Dokument obsahuje důležité informace o vašem pobytu v nemocnici, vaší operaci a doporučeném následném postupu. Pokud potřebujete z nějakého důvodu Operace rozsireni clenu svému ošetřujícímu lékaři nebo navštívit nemocnici, vezměte si tento dokument s sebou, aby si mohl lékař prostudovat podrobnosti o vaší léčbě.

Co tento zákrok obnáší?

Toto je obzvlášť důležité, pokud se potřebujete poradit s jiným lékařem či již déle po propuštění. Po návratu domů byste měla příštích hodin pít 2x více tekutin než jste pila normálně. Při močení můžete zpočátku pociťovat pal a řezání až bolest a v moči se může objevovat příměs krve, stopa krve může být i na prádle.

Při udržování vysokého příjmu tekutin tyto problémy rychle vymizí. Doporučuje se zvýšená hygiena — především po vymočení.

Jaké jsou alternativy tohoto zákroku?

Na co ještě bych si měla dávat pozor? Pokud se objeví horečka, prudké bolesti při močení, nemožnost se vymočit nebo se zhorší krvácení, kontaktujte svého ošetřujícího lékaře.

Operace rozsireni clenu

Je potřeba něco zdůraznit? V případě prováděné divulze se zpravidla opakuje kalibrace a dle potřeby i divulze za cca 6 týdnů, aby byl celkový efekt co nejlepší.

Operace rozsireni clenu

Jak bych měla tyto informace využít? Děkujeme, že jste si přečetli tento dokument. Pokud souhlasíte s naplánovaným postupem, je nutné podepsat formulář informovaného souhlasu, který zůstane uložen v nemocnici, jako součást chorobopisu. Máte právo na jednu kopii tohoto informovaného souhlasu.