Mnohdy není určující ani tak šíře vozu, jako spíše jeho samotná délka. Smlouva tak spočívá v opakovaném plnění z naší strany. Uzavírá-li s námi Objednatel smlouvu v listinné podobě, tvoří tyto obchodní podmínky její nedílnou součást. Zpracovatel je pak odlišná třetí osoba, kterou je správce oprávněn na základě smlouvy pověřit zpracováním osobních údajů a která poskytuje záruku zajištění dostatečných organizačních a technických opatření na ochranu osobních údajů. Otázka pro…Dušana Kulku, člena Zastupitelstva města Přelouče Jakou roli hraje stranická příslušnost při rozhodování městského zastupitelstva MZ v Přelouči? Část V.

Je-li clen velke velikosti

Otázka pro…Dušana Kulku, člena Zastupitelstva města Přelouče Jakou roli hraje stranická příslušnost při rozhodování městského zastupitelstva MZ v Přelouči? Nepříliš velkou, a to spíše zprostředkovanou.

Toto rozhodnutí stanoví pravidla pro úpravu, vzhled a tvar kombinovaných zdravotních varování u tabákových výrobků ke kouření. Článek 2 Úprava a tvar kombinovaného zdravotního varování 1.

To je dáno velikostí města, povahou věcí rozhodovaných zastupitelstvem a tradicí a rozhodovacími procedurami. Má to své praktické vyjádření i ve složení MZ. Z celkových 21 členů bylo 8 zvoleno na dvou listinách sdružení nezávislých kandidátů a z 13 zvolených na stranických kandidátkách je 8 současně členy politických stran.

Na druhé straně, tento postup logicky vede k méně stranickým přístupům při hlasování v zastupitelstvu.

Je-li clen velke velikosti

Většina otázek, jejichž rozhodování je v pravomoci MZ, má neutrální nebo jen velmi slabý vztah k programové orientaci stran, tj. Volební programy na úrovni města byly co do témat dost podobné, lišily se především kvalitou zpracování a v Je-li clen velke velikosti dílčích otázkách.

Je-li clen velke velikosti

Troufám si odhadnout, že to je ve většině měst podobné a hledat ideologický spor není při rekonstrukci kanalizace úplně snadné.

Věřím, že k dobru svého města můžu ještě uvést tradici věcného rozhodování problémů jak na úrovni městské rady, tak i MZ.

Ke zrodu této tradice jistě přispěly především dva principy: 1. Tedy — bereme se navzájem vážně a víme, že každý hlas se počítá. Rovněž situace, kdy jeden klub v zastupitelstvu z principu hlasuje proti návrhům jiného klubu, je vzácná. A to je dle mého soudu dobře.

CERN's supercollider - Brian Cox