Diskutuje se především o minimálním počtu členů, kteří již tvoří sociální skupinu, buď se za skupinu považují minimálně dvě osoby tzv. Děti se na začátku mezi sebou neznají a v momentě, kdy se setkají poprvé ve třídě ještě netvoří sociální skupinu. Pokud se údaje týkají nově založené společnosti, mohou být odhadnuty na základě podnikatelského záměru. Nyní se vrátíme k jednotlivým kategoriím účetních jednotek. Kritéria pro zařazení konkrétního podniku do kategorie velikosti stanovuje příloha I Nařízení Komise ES č. Důvodem, proč je v České republice tato skupina tak malá, je slabá konzistence kapitálů.

Jaky clen stredni velikosti

Na rozdíl od České republiky popsali i elitu, která má extrémně vysoké všechny typy kapitálů. V Británii tvoří šest procent populace, u nás ani jedno celé procento, tedy desítky tisíc lidí.

Jaky clen stredni velikosti

Důvodem, proč je v České republice tato skupina tak malá, je slabá konzistence kapitálů. Ne všichni bohatí lidé u nás mají vysoké kompetence, bohatý kulturní kapitál a kontakty.

Malá sociální skupina

Ti, kteří je mají, naopak nemívají tak velký nashromážděný majetek jako tradiční elita v Británii. V českém členění tak tito lidé spadají buď do zajištěné střední nebo do nastupující kosmopolitní třídy. Pokud druhá jmenovaná v dalších letech nashromáždí podstatně větší majetek, udrží si vysoké příjmy, rozsáhlou síť kontaktů i aktuální pracovní dovednosti, může se stát zárodkem budoucí české elity.

Chybí jim zejména mezigenerační předávání sociálního postavení, které bylo u nás na rozdíl od Británie v posledních sto letech v každé generaci přerušené nebo alespoň velmi ztížené.

Členové společenských tříd nejsou po republice rozmístěni rovnoměrně.

Jaky clen stredni velikosti

Velké rozdíly jsou ovšem i mezi jednotlivými obcemi uvnitř jednoho regionu. Analýza dat ukázala, že člověk stejného věku, se stejným vzděláním i stejnou prací má až 1,7krát vyšší šanci zařadit se do některé z vyšších tříd, pokud Jaky clen stredni velikosti v bohaté a spořádané obci. A Jaky clen stredni velikosti bydliště v odlehlé a problémové obci tedy v takové, kde je zvýšený podíl lidí v exekuci, vyšší nezaměstnanost či rozvodovost zvyšuje riziko pádu mezi ohrožené či strádající 1,5krát.

Jaky clen stredni velikosti

Obce trpí sociálními problémy proto, že v nich bydlí nižší a chudší sociální třídy. Třídy se výrazně liší i tím, jak byly v minulých 10 letech zasaženy sociálními problémy, jako jsou exekuce, ztráta bydlení, nezaměstnanost či příjmová chudoba. Kvůli ekonomické krizi některé z těchto problémů dopadly i na pětinu lidí z vyšších středních tříd, kteří se z nich však rychle oklepou.

Členění účetních jednotek a jejich povinnosti

V nejnižší strádající třídě má však s těmito problémy zkušenosti většina lidí. Ohrožená třída je částečně jejich výsledkem — jsou to lidé, kteří mají kulturní a lidský kapitál středních vrstev, ale chudoba regionů, exekuce a či málo zaplacené práce je srazily a přiblížily chudé vrstvě.

Jaky clen stredni velikosti

Lepší je být bohatý a mít se o koho opřít Výzkum měřil také to, jak se lidé z různých společenských tříd cítí spokojení s vlastním životem i se společenskou situací.

Zatímco s osobními vztahy, s rodinou a přáteli nebo s tím, kolik mají volného času a jak ho tráví, jsou všichni spokojení skoro stejně, při hodnocení vlastní životní úrovně či ekonomické situace celé země jsou mezi lidmi z vyšších a nižších společenských vrstev podle očekávání velké rozdíly.

Strádající třída také hodnotí výrazně hůře své zdraví — vysvětlení je mimo jiné v tom, že ji tvoří ve větší míře než jiné třídy starší lidé.

Pomůcka pro určení velikosti podniku

Méně výrazně se pak odvíjí od výše příjmů, majetku a kulturního kapitálu. Můžeme něco ovlivnit?

Barbara Kirshenblatt-Gimblett: Exhibiting History, Making History: Transnational Perspectives

S pocitem životního štěstí podle sociologů úzce souvisí také vztah lidí ke společenskému uspořádání. Zatímco nastupující kosmopolitní třída má obvykle pocit, že se může otevřeně a kriticky vyjadřovat k celospolečenským otázkám i k tomu, co se děje v jejich obci, příslušníci strádající, ohrožení i tradiční pracující třídy mají častěji pocit, že jsou z veřejné debaty vynecháni a že i když se budou snažit, stejně sami nic nezmění.

Jaky clen stredni velikosti

Další díl seriálu Rozděleni svobodou se bude podrobně zabývat tématy, která nejvíc rozdělují českou společnost: Jak se zástupci společenských tříd stavějí k otázkám spojeným s migrací, kdo souhlasí s prozápadním směřováním země, a kdo je proti, komu vadí nadnárodní korporace působící v ČR a kdo víc věří v Boha?