Veškeré nakládání s daty probíhá plně v souladu s přísnými předpisy na ochranu osobních údajů a poté, co se čísla zaznamenají do příslušných souhrnných kolonek, budou identifikační údaje o konkrétních osobách vymazány. Průměrná doba vyplnění je podle šéfa statistiků 15 minut. Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky. Tato část zabere zhruba 8 minut. Účast na sčítání lidu je povinná pro všechny občany České republiky, kteří mají na území státu trvalý pobyt, a to i v případě, že žijí v zahraničí.

Formulare clenu a velikosti

Kdy a jak bude sčítání probíhat? Účast na sčítání lidu je povinná pro všechny občany České republiky, kteří mají na území státu trvalý pobyt, a to i v případě, že žijí v zahraničí.

Lidé, kteří mají v Česku trvalý pobyt, ale v době sčítání jsou v zahraničí, musí formulář vyplnit výhradně elektronicky.

Formulare clenu a velikosti

Povinně se musí zapojit také cizinci, kteří mají v Česku trvalý nebo přechodný pobyt na více než 90 dní. Povinnost se vztahuje také na osoby, které v Česku dostaly azyl.

Správní odbor

Za nevyplnění nebo Rozmery clena naroda vyplnění chybných či zkreslených údajů hrozí pokuta až deset tisíc korun. Sčítání letos poprvé proběhne dvěma možnými způsoby.

Formulare clenu a velikosti

Lze využít elektronického sčítacího formuláře, který je možno vyplnit z počítače, chytrého telefonu nebo tabletu na webu scitani. K přihlášení k formuláři stačí osobní doklad a datum narození. Přihlásit se lze i pomocí datové schránky či elektronické identitynapříklad prostřednictvím bankovní identity nebo elektronického občanského průkazu.

Proof of the Cauchy-Schwarz inequality - Vectors and spaces - Linear Algebra - Khan Academy

Kromě češtiny je elektronický formulář dostupný také v dalších sedmi jazycích angličtina, němčina, polština, ruština, ukrajinština, vietnamština, romština. Druhou možností je listinné podání. Papírový sčítací formulář získáte od sčítacího komisaře nebo na kterémkoliv kontaktním místě sčítání. Formuláře začnou sčítací komisaři roznášet od Komisař se dostaví v předem oznámeném termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem.

Nejčtenější za posledních 24 hodin

Oznámení s termínem návštěvy dostanete do schránky. Vyzvednout formulář si můžete také sami na kterémkoliv kontaktním místě sčítání na vybraných pobočkách České pošty a krajských správách Českého statistického úřadu, a to od Spolu s formulářem dostanete i obálku s logem letošního sčítání, která má předtištěnou adresu.

Její odeslání je zdarma. Tištěný formulář je potřeba vyplnit modrou nebo černou propiskou velkými tiskacími písmeny vždy jedno písmeno do jednoho okénkav případě výběru z možností označte odpověď křížkem.

Formulare clenu a velikosti

Pokud uděláte chybu, odpověď zaškrtejte a vepište správnou vedle, nebo udělejte nový křížek. Listinné formuláře jsou pouze v českém jazyce. Na vyžádání u sčítacího komisaře nebo na kontaktním místě jsou k dispozici tištěné překlady v sedmi jazycích, které slouží pouze jako pomůcka k vyplnění originálního formuláře v češtině.

MÍSTNÍ POPLATKY

Termín závisí na tom, který z možných způsobů zvolíte. Elektronický formulář bude možné vyplnit od Jestliže se rozhodnete raději pro listinné podání, máte čas na jeho zaslání od Ano, formulář pro domácnosti je určen pro všechny osoby, které bydlí ve společné domácnosti.

Formulare clenu a velikosti

Pokud vás však žije ve společné domácnosti více než pět, budete potřebovat dodatečný formulář pro domácnost. Třetím typem je samostatný formulář pro osobukterá žije jednotlivě v ubytovacích a jiných zařízeních.

NAPIŠTE NÁM

Pro vyplnění údajů o všech osobách, které v bytě bydlí, potřebujete jejich jména, rodná čísla nebo čísla osobních dokladů vydaných Českou republikou a data narození. Formulář pro domácnosti má dvě části - první z nich se týká otázek o bydlení a Formulare clenu a velikosti domácnosti, druhá je individuální a týká se například vzdělání, zaměstnání, dojíždění do práce či školy, náboženství, rodného jazyka a podobně.

Kompletní seznam otázek naleznete zde. Otázky týkající se národnosti a náboženské víry jsou dobrovolné. Je na vašem rozhodnutí, zda na ně odpovíte. Průměrná doba vyplnění je podle šéfa statistiků 15 minut.

Formulare clenu a velikosti

Záleží na tom, kolik otázek vyplňujete," uvedl šéf Formulare clenu a velikosti Rojíček.