Obě země zvláště Rumunsko jsou problematické i z hlediska silné základny organizovaného zločinu, který působí v různých oblastech obchod s lidmi, převaděčství, padělatelství, organizovaná kapesní kriminalita apod. Přes přetrvávající problémy vážně hrozily další oddálení přístupu poslední hodnotící zpráva Komise konstatovala, že oba státy jsou připraveny, což umožnilo k 1. V případě problematického začlenění jednoho či obou těchto států do EU by mohla být výrazně narušena vnitřní unijní stabilita a na dlouhou dobu zablokován proces dalšího rozšiřování. Lisabonská smlouva je další novelizační smlouvou, stejně jako i Jednotný evropský akt, Maastrichtská smlouva, Amsterodamská smlouva a Smlouva z Nice.

Centrum rozsireni clenu

Brno as a Centre for Robotics Development? However, the management of the science centre has decided that a new focus on the development of controls, sensors, robotic systems and artificial intelligence will be added to these areas.

Thanks to this, a testbed of Industry 4. The aim is to develop technologies using artificial intelligence and robotics for fully automated production, which can be commissioned and used by anyone in the world," says Radimír Vrba, director of CEITEC BUT.

Its members have been working on topics related to the development of highly automated and intelligent systems within the institute for almost ten years.

Centrum rozsireni clenu

During that time, they have had successes in areas such as electric and autonomous cars, manufacturing technologies for Industry 4. In the past, researchers introduced their rescue robots, they collaborated on the development of an affordable electric car and its control system. Thanks to its activities, the research group has also established partnerships with many foreign and domestic companies or institutions.

Centrum rozsireni clenu

The management of CEITEC BUT promises that the new research program entitled Centrum rozsireni clenu Cybernetics, Instrumentation and System Integration" will not only build on the previous successes of the centre in this area, but will also follow the current trend of applying the results of excellent research in the application sphere.

These technologies will allow routine work to be left to machines and allow people to engage in more creative activities. Our goal is to combine the knowledge of scientists and researchers with the competencies of leading Czech and global companies to speed up the implementation of these technologies," explains Pavel Václavek, coordinator of the new research program.

Centrum rozsireni clenu