Členem se stává na základě úspěšně realizovaného Rozvojového auditu ČAS , popř. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že ČAS provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti vznést námitku proti zpracování požádat ČAS o vysvětlení požadovat, aby ČAS odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci výmaz osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů O autorovi Petr Sobotka Petr Sobotka je od r.

Účel zpracovávání osobních údajů Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem fungování spolku, zejména rozesílání členského časopisu Astropis a věstníku Kosmické rozhledy, rozesílání pozvánek na akce Cas po clenu, výběru členských příspěvků, apod.

Kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat K Vašim osobním údajům mají přístup jen někteří volení funkcionáři ČAS prostřednictvím webové aplikace.

Cas po clenu

Funkcionáři poboček a sekcí typicky předseda a hospodář vidí osobní údaje jen členů svých Zvyseni clena pravniho a sekcí. Editovat osobní údaje má oprávněna jen jedna osoba, kterou je jmenovaný správce členské databáze.

Cas po clenu

Po jakou dobu platí souhlas Souhlas se zpracováním osobních údajů dle vymezených podmínek se uděluje na celou Cas po clenu trvání členství v ČAS. Dobrovolnost udělení souhlasu, možnost jeho odvolání Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů je zcela dobrovolné a nepodmiňuje žádné jiné plnění ze strany ČAS. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to odesláním odvolání souhlasu na e-mailovou adresu cas astro. Vaše práva jako subjektu údajů Jako subjekt údajů poskytující souhlas se zpracováním osobních údajů: Jste oprávněni požadovat od ČAS přístup ke svým osobním údajům a poskytnutí informací o nich a o jejich zpracovávání např.

  • ČAS je profesní sdružení odborníků a poskytovatelů nízkoprahových sociálních služeb pracujících metodou kontaktní práce.
  • Jak se stát členem ČAS | Česká asociace streetwork, z.s.
  • Jak se stát členem ČAS - Atletika
  • Тогда лучше всего будет, если вы сейчас отрешитесь от всех мыслей, как вы это уже умеете.
  • Na následující stránce je databáze členů ČAS
  • Jak zvetsit Sexualni clen v realnem case

Jste oprávněni udělený souhlas kdykoliv odvolat. Jste oprávněni písemně požádat ČAS o likvidaci výmaz svých osobních údajů zejména v případě, kdy odvoláte svůj souhlas se zpracováním osobních údajů či v případě, kdy osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který byly shromážděny či jinak zpracovávány.

Cas po clenu

Od V případě zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu máte od Uplatníte-li námitku, ČAS zpracování Vašich osobních údajů ukončí. Dozvíte-li se nebo se domníváte, že ČAS provádí zpracování vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem či nařízením, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, můžete na základě písemné žádosti vznést námitku proti zpracování požádat ČAS o vysvětlení požadovat, aby ČAS odstranila takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci výmaz osobních údajů podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů O autorovi Petr Sobotka Petr Sobotka je od r.

Cas po clenu

Je tajemníkem České astronomické společnosti. Je nositelem Kvízovy ceny za popularizaci astronomie Členem ČAS je od roku

  • С момента последнего посещения минуло так много времени, что мы уже стали опасаться -- а не утрачена ли тайна безвозвратно.
  • Однако ввиду наших прежних разногласий я пока что остаюсь вне вашего поля зрения.
  • Video velikosti panskych penisu