Ani jeden z dvojice projektant a technolog není kompetentní upravit sám všechny body a až e ve snaze minimalizovat velikost poměrného přetvoření kolmo na směr válcování. Minimální tolerance tloušťky umožňují přesnější odhad hmotnosti.

Vaše záruka kvality Podpořte svou firmu výrobky vyrobenými z originální vysokopevnostní oceli s měřenými, zaručenými vlastnostmi. V společnosti SSAB neustále pracujeme na zlepšování výrobních procesů.

Tloustka clena B.

V důsledku toho můžeme zaručit užší tolerance i lepší dílenské vlastnosti a pomáhat našim zákazníkům při vývoji nových a lepších výrobků. Společnost SSAB jako první na světě zavedla záruku přesnosti tloušťky u našich vysokopevnostních ocelových plechů — záruku kvality oceli Strenx®.

Tloustka clena B.

Výhody přesné tloušťky oceli Záruka kvality oceli Strenx® společnosti SSAB zahrnuje minimální tolerance tloušťky a rovinnosti a zaručenou ohýbatelnost. Minimální tolerance tloušťky umožňují přesnější odhad hmotnosti. To znamená, že můžete snížit bezpečnostní rezervy.

Tloustka clena B.

Přesná tloušťka v rámci jednoho plechu Tloustka clena B. u jednotlivých kusů zajišťuje bezpečný a předvídatelný výkon v dílně. Úzké tolerance představují výhodu při pálení laserem a automatizovaném svařování z důvodu optimalizace řezné rychlosti. Při ohýbání můžete použít stejnou sílu a získat stejné odpružení u jednotlivých plechů.

Tloustka clena B.

Příslušnou třídu tolerance pro každou třídu oceli naleznete níže. Tabulka s hodnotami tolerance tloušťky.

Tloustka clena B.