Při volbě plastického maziva je nutné brát v úvahu nejdůležitější vlastnosti maziva, jako viskozitu základového oleje, konzistenci, únosnost a protikorozní vlastnosti. Při míchání plastických maziv s odlišnými typy zahušťovadel může dojít k narušení kompozitních a fyzikálních vlastností, což může vést k vytečení maziva z ložiska a případné havárii ložiska. Pokud známe stáří oleje či počet provozních hodin, jsme schopni určit i zbývající životnost oleje.

Tabulka 9. Výhoda plastického maziva spočívá v lepším udržení maziva v uložení, v utěsnění uložení proti vniknutí nečistot, vlhkosti a vody a zejména v jednoduché údržbě ložiska.

  • Jak zvetsit v clena delky a sirky
  • Techmagazíspssk.cz
  • 9. Mazání ložisek | ZKL Group
  • V kontaktní oblasti mezi kroužky a valivými elementy dochází k valení a k prokluzu, jehož velikost závisí na druhu ložiska, zatížení a režimu mazání.

Obrázek 9. Plastická maziva musí mít dobrou mazací schopnost a vysokou chemickou, tepelnou a mechanickou stálost.

Nejrychlejší spojení se světem průmyslové techniky

Maziva mohou být obohacena aditivy, která zvyšují provozní životnost maziva a ložiska. Při volbě plastického maziva je nutné brát v úvahu nejdůležitější vlastnosti maziva, jako viskozitu základového oleje, konzistenci, únosnost a protikorozní vlastnosti. Viskozita základového oleje je rozhodující při výběru plastického maziva. Plastická maziva s nízkou viskozitou základového oleje jsou vhodná pro vysoké rychlosti a nízké teploty a maziva s vysokou viskozitou základového oleje jsou vhodná pro vysoké teploty a velká zatížení.

Oleje a mazací tuky

Zahušťovadlo — typ zahušťovadla zejména ovlivňuje bod skápnutí plastického maziva a rozhoduje zejména o použití pro konkrétní provozní teploty, čím vyšší je bod skápnutí, tím vyšším provozním teplotám mazivo odolává.

Nejvyšší provozní teplota plastického maziva je ale ovlivněna tepelnou odolností základového oleje. Voděodolnost plastického maziva je závislá pouze na druhu zahušťovadla. Aditiva — plastická maziva často obsahují aditiva, která zlepšují některé vlastnosti maziva a případně prodlužují jeho životnost. Nejčastěji jsou používány antioxidanty prodloužení životnostikorozní inhibitory zlepšení korozní odolnosti a EP přísady extrémně vysoká zatížení. Viskozita oleje je definována jako míra odporu proti tečení při smykovém namáhání maziva.

TOP menu CS

Viskozita exponenciálně roste v závislosti na tlaku a exponenciálně se snižuje v závislosti na teplotě. Vlastnosti zadržovaného oleje — plastické mazivo přebírá všechny vlastnosti základového oleje jako je viskozita, bod tuhnutí a bod vzplanutí, tyto vlastnosti výrazně ovlivňují chování plastického maziva. Konzistence plastického maziva by se neměla příliš měnit v teplotním rozsahu a při mechanickém zatěžování. Při nevhodném zvolení konzistence maziva pro dané uložení může docházek k vytékání maziva z ložiska nebo ke zvýšenému odporu proti otáčení a nedostatečnému vylučování oleje v kontaktní oblasti.

Co byste měli vědět, abyste pro vaši aplikaci vybrali správné mazivo

Při míchání plastických maziv s odlišnými typy zahušťovadel může dojít k narušení kompozitních a fyzikálních vlastností, což může vést k vytečení maziva z ložiska a případné havárii ložiska.

Plastická maziva vyrobená na bázi stejného zahušťovadla a podobného základového oleje se zpravidla mohou smísit bez nežádoucích účinků.

Jak dopsat velikost kol a pneumatik do Velkého Technického průkazu

Přehled plastických maziv pro valivá ložiska je v tabulce 9. Při velkém množství plastického maziva v uložení dochází ke zvyšování provozní teploty.

  1. Nové laboratorní metody analýz moderních maziv Kondice a čistota oleje má zcela zásadní vliv na kondici stroje, resp.
  2. К несчастью для этого превосходного плана, он не сумел скрыть обуревавщие его чувства, когда по возвращении на поверхность веред ним предстала Алистра.

Moderní maziva Během posledních desetiletí se sledování životnosti průmyslových maziv provádělo zavedenými testy, které poskytovaly včasné varování před problémy tak, aby byl dostatek času na proaktivní opatření ještě před negativním dopadem.

Poté však došlo k dramatickým změnám a moderní oleje jsou formulovány jinak než jejich předchůdci.

Maziva, mazací soustavy a zařízení soustavy a zařízení

Při výrobě maziv se používají moderní základové oleje v kombinaci s novými antioxidanty. Hlavní faktory ovlivňující změny ve formulacích olejů jsou zvyšující se nároky na maziva např. V moderních typech olejů se používá stále častěji komplex stíněných fenolů a aromatických aminů, jejichž přímé kvantitativní stanovení lze v současnosti vyhodnotit pouze technologií RULER.

Zvysujici se velikost maziva

Nové generace olejů degradují odlišněji než tradičně formulovaná maziva. Pokud dojde k vyčerpání antioxidantů na kritickou hranici, degradují velice rychle. V důsledku toho většina standardních olejových analýz neposkytuje žádné varování o tom, kdy začne olej degradovat a vytvářet úsady.

Stanovení potenciálu k tvorbě úsad — MPC Díky oxidaci oleje vznikají v oleji nežádoucí chemické látky, které začnou z oleje vypadávat a mohou začít tvořit úsady v olejovém systému.

Úsady narušují mazací film a zvyšují tření na pohyblivých součástech. Produkty oxidace oleje jsou lepivé a podobně jako mucholapka na sebe zachytávají větší částice tzv. Vyšší tření na povrchu zasaženého i okem neviditelnou mikroskopickou vrstvou úsad znamená lokální zvýšení teploty, zvýšené namáhání stroje, rychlejší opotřebení a v důsledku rychlejší degradaci oleje a vznik dalších úsad.

Úsady negativně ovlivňují zejména ventily, čerpadla, hydromotory, ložiska, filtry, soukolí převodovek, teplosměnné povrchy chladičů a ohřevu oleje, ucpávky atp. Z moderních olejů díky jejich nižší rozpouštěcí schopnosti nerozpustné produkty degradace vypadávají a tvoří tak úsady častěji než z tradičních olejů se základovým olejem Group I. Proto je pro sledování jejich kondice nutné využívat moderní analytické postupy.

Zkouška, která se ukázala jako nejslibnější při prokazovaní přítomnosti produktů degradace v mazivu, se označuje jako Membrane Patch Colorimetry MPC. Tato metoda nabízí možnost měření a sledování množství nerozpustných nečistot v oleji.

Zvysujici se velikost maziva

Umožňuje předem upozornit na nebezpečí tvorby úsad v kritických komponentech strojů a definuje potenciál oleje k tvorbě úsad, resp. Jde o relativně jednoduchou a přímočarou zkoušku. Padesát mililitrů vzorku oleje se smíchá se stejným množstvím rozpouštědla a filtruje se přes laboratorní membránu s póry o velikosti 0,45 µm. Kolorimetr vyhodnocuje zbarvení membrány způsobené zachycenými nerozpustnými nečistotami a produkty degradace. Čím vyšší je změřená hodnota ΔE kolorimetrem, tím vyšší je znečištění oleje a tím vyšší je i zároveň potenciál k tvorbě úsad v olejovém systému neboli Varnish Potential.

Zvysujici se velikost maziva