Nebojte se- boty se Vám při chůzi nebudou vyzouvat - spolehlivě je drží patní pásek a vytvarovaný svršek boty. Pozor - neočekávejte, že díky materiálu natáhnete botu na úplně jinou délku nohy!

Velikost clena J.

Nebojte se- boty se Vám při chůzi nebudou vyzouvat - spolehlivě je drží patní pásek a vytvarovaný svršek boty.

U balerínek Crocs naopak očekávejte spíše přiléhavé provedení boty, které je u tohoto typu bot žádoucí. Nepříjemně těsné varianty se však ani takto bát nemusíte: boty Crocs jsou vyrobeny z patentovaného materiálu Croslitekterý se dokáže přizpůsobit objemu Vaší nohy a disponuje tvarovou pamětí.

Velikost clena J.

Nošení je pak velice příjemné. Pozor - neočekávejte, že díky materiálu natáhnete botu na úplně jinou délku nohy!

Velikost clena J.

To samozřejmě možné není a ani by to nositeli takových bot nepřinášelo žádný komfort. Derivace v definičním vztahu se bere jako naznačené dělení infinitezimálních přírůstků — nahradí se proto prostým podílem, integrál jako nekonečný součet součinů integrované veličiny a infinitezimálního přírůstku integrační proměnné — nahradí se tedy součinem obou rozměrů.

Vyskytuje-li se v definičním vztahu exponenciální, logaritmická nebo goniometrická funkce, její hodnota se bere jako bezrozměrná; taktéž její argument musí být bezrozměrný.

Velikost clena J.

Ke každé veličinové rovnici lze napsat podle stejných zásad odpovídající rovnici rozměrovou a rozepsat ji až na vztahy rozměrů základních veličin. Rozměrovou rovnici lze využít k rozměrové kontrole správnosti původní rovnice - obě strany rovnice musí mít stejný rozměr, jakož i všechny členy naznačených součtů a rozdílů musí mít shodný rozměr.

Protože argumenty exponenciálních, logaritmických a goniometrických funkcí musí být bezrozměrné, přibude ke každé takové funkci ještě kontrolní rozměrová rovnice pro její argument.

Velikost clena J.