Vzniklá posloupnost bude tedy vypadat následovně: 2, 8, 32, , Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva — finanční a kontrolní.

Pro kladný kvocient je tvar grafu geometrické posloupnosti podobný jako tvar grafu exponenciální funkce. Proto se v souvislosti s geometrickou posloupností někdy mluví o exponenciálním růstu.

Vzorce pro počítání s geometrickou posloupností Geometrická posloupnost je jednoduchá posloupnost s konstantním rozdílem mezi jednotlivými členy posloupnosti. Kromě tohoto vzorce, existují další vzorce, které nám usnadní řešení příkladů s geometrickou posloupností. Vzorec pro n-tý člen Obdobně jako u aritmetické posloupnosti si i zde můžeme všimnout, že mezi prvním a pátým členem jsou čtyři mezery.

To znamená, že patý člen posloupnosti vypočteme, když první člen posloupnosti vynásobíme čtyřikrát.

Geometrická Posloupnost Jednoduše Vysvětlena | Doučování Dr. Matika

Příklady na užití vzorce pro n-tý člen Příklad 1: Je dána geometrická posloupnost, jejíž první člen je mínus čtyři a kvocient je tři. Vypočítejte 6.

The EWG Dirty 12 and Clean 15 Explained

Vypočtěte kvocient této posloupnosti. Vzorec pro podíl r-tého a s-tého členu V horním obrázku si také můžeme všimnout, že mezi 2.

Velikost clena 15 na 3

Vypočítejte kvocient této posloupnosti. Vypočtěte první člen této posloupnosti. To znamená, že 4.

Zastupitelstvo obce – Wikipedie

Vzorec pro součet členů geometrické posloupnosti Poslední vzorec, který se často objevuje v různých příkladech, je vzorec pro součet prvních několika členů geometrické posloupnosti. S druhým vzorcem se setkáváme spíše v příkladech, kde absolutní hodnota kvocientu je menší než jedna. Vypočítejte součet prvních osmi členů této posloupnosti.

Velikost clena 15 na 3

Urči kvocient této posloupnosti. Příklad 1: Mezi čísla 2 Velikost clena 15 na 3 máme vložit tři kladná čísla tak, aby vznikla geometrická posloupnost.

POS03 – Geometrická posloupnost

Jaká čísla musíme vložit? Abychom zjistili, jaká čísla máme vložit do této řady, musíme znát kvocient vzniklé geometrické posloupnosti. K tomu nám pomůžou obě dvě daná čísla.

Velikost clena 15 na 3

Zatímco 1. Nyní už můžeme použít vzorec pro n-tý člen zde 5.

Zastupitelstvo obce

Vzniklá posloupnost bude tedy vypadat následovně: 2, 8, 32, Dosazená čísla jsou proto 8, 32 a Nyní už stačí jenom příčíst jedničku a dostaneme, že hledaný člen je Příklad 3: Poločas rozpadu rádia je To znamená, že za zbyde pouze polovina množství rádia.

Kolik rádia zbyde z 2g rádia za let? Před tím než začneme počítat, je dobré si načrtnout danou situaci: Původní množství: 2g Za let: 0.

Velikost clena 15 na 3

Jedná se zde tedy o geometrickou posloupnost. Když vydělíme číslem získáme kolikrát musíme násobit 2g jednou polovinou.