Dalšími faktory, které efektivní rychlost plastikace ovlivňují, je kromě otáček šneku i typ zpracovávaného polymeru, teplota, které je ve vstřikovací jednotce vystaven a rovněž geometrie šneku, případně typ zpětného uzávěru. Násypka může mít i multifunkční charakter.

Vícebodové trysky pro přímé vstřikování: Typ KS5 Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami Aplikace ve formách s menšími rozměry Použití při výrobě dílů vyžadujících dobrou soustřednost Větší počet vstřikovacích míst umožňuje produkci dílů dle zadaných parametrů Vícebodová tryska pro boční vstřikování: Typ KS8 Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami Aplikace ve formách s menšími rozměry Vstřikování z vnitřní strany průměru pro dobrou soustřednost Zaůstění trysky do formy - s předkomůrkou a bez předkomůrky Předkomůrka vyrobená ve formě zlepšuje velikost zbytku po vtoku a umožňuje efektivnější řízení teplotního pole.

  • Vícebodové trysky pro přímé vstřikování: Typ KS5 Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami Aplikace ve formách s menšími rozměry Použití při výrobě dílů vyžadujících dobrou soustřednost Větší počet vstřikovacích míst umožňuje produkci dílů dle zadaných parametrů Vícebodová tryska pro boční vstřikování: Typ KS8 Vhodné pro formování menších přesných dílů při malé rozteči mezi dutinami Aplikace ve formách s menšími rozměry Vstřikování z vnitřní strany průměru pro dobrou soustřednost Zaůstění trysky do formy - s předkomůrkou a bez předkomůrky Předkomůrka vyrobená ve formě zlepšuje velikost zbytku po vtoku a umožňuje efektivnější řízení teplotního pole.
  • Jak již bylo zmíněno, nejrozšířenějším typem určeným pro zpracování termoplastů jsou vstřikovací jednotky se šnekem, který rotuje kolem své osy a axiálně se pohybuje vpřed a vzad.

Tato zástavba má vyšší vstupní cenu, ale výsledek je dlouhodobě stabilní cyklus. Systémy bez předkomůrky, respektivě přesněji trysky si předkomůrku nesou ssebou předkémůrka je součástí trysky mají jednodušší a levnější zástavbu. Tyto trysky jsou citlivější na chlazení okolo špičky trysky.

Trysky pro clena a jejich velikost Prodej pompa na zvyseni clena

Výhodou je jednoduchost oprav trysky při použití abrazivních materiálů. Směr výstupu plastového materiálu z trysky Souběžně s osou šneku - standardní trysky.

Nestability spreje u trysek typu effervescent; Ing. Zbyněk Beinstein ( - ) – VUT

Nejčastější použití. V případě potřeby lze tyto trysky dostat do formy pod úhlem.

Trysky pro clena a jejich velikost Co muze ovlivnit zvyseni clena

Naklonění trysek se v tomto případě dosahuje sklonem rozváděcí desky. Patří sem i víceobodvá tryska typu KS5, pro plnění více výstřiků najednou, nebo plnění jednoho výstřiku více plnícími body.

Vstřikovací jednotka

Pod úhlem vzhledem k ose šneku. Tyto trysky jsou postaveny na třívrstvé architektuře typu DN. Muzske rozmery clenu možné vybrat si úhel výstupu a tryska se přizpůsobí požadavkům.

Jsou určeny spíše na menší a estetické výstřiky v medicíně, obalovém průmyslu, kosmetice, vršky lahví apod. Nejsou vhodné na materiály s abrazivním materiálem.

Trysky pro clena a jejich velikost Velikost penisu z velikosti obuvi

Víte-li, jakou trysku hledáte, urychlete svoji práci kliknutím na vybranou trysku v tabulce. Popisek zobrazíte najetím kurzoru myši na obrázek.