Snad budu nápomocná při projektech nebo konzultacích. Autorkou textu písně je česká spisovatelka a publicistka Jaroslava Pechová. Chtěla bych blíže spolupracovat se spolky, jako je Udržitelný Palacký, které organizují skvělé projekty a motivovat další studenty formou soutěží k realizaci jejich nápadů nebo startupů.

Právě jim je určen mezinárodní workshop Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií, který se uskuteční online Mezinárodní odborné setkání cílí na studenty, doktorandy i čerstvé absolventy, zejména na ty z partnerských univerzit. Jednacím jazykem bude angličtina, čeština a slovenština. Na zajímavosti workshopu přidává aktuálnost jeho tématu a fakt, že doposud spíše teoretická debata v této oblasti se přesouvá ke konkrétním viditelným výsledkům.

V řadě jurisdikcí po celém světě jsou vyšetřovány i další technologické giganty, včetně společností Amazon, Apple nebo Facebook. Společnost Booking. V případě přijetí je pak potřeba odevzdat příspěvek do Online workshop bude otevřený také pasivním účastníkům. Ti se mají hlásit rovněž na výše uvedenou e-mailovou adresu. Soutěžní právo v oblasti digitálních technologií Nabyté znalosti ale zatím nemůže zúročit v rodné zemi, jeho návrat se nečekaně zkomplikoval po únorovém armádní puči.

Pomocnou ruku v podobě dočasného pracovního poměru mu nabídlo vedení přírodovědecké fakulty. Saw Min si díky fakultě pobyt v Olomouci prodlouží a doufá, že se situace v Myanmaru mezitím zklidní a on se bude moci vrátit domů.

Proč jste se rozhodl pro studium v České republice? Českou republiku jsem zvolil hlavně kvůli reputaci, kterou mají zdejší vysokoškolské programy, a to zejména na Univerzitě Palackého. Jejich velmi dobrá pověst souvisí s inovativními metodami učení, pokročilými technologiemi a možnostmi výzkumu. Studium v České republice mi navíc umožnilo naučit se novým jazykům, poznat jinou kulturu, překonat výzvy spojené s životem v jiné zemi a lépe pochopit svět.

CDR.cz - Vybráno z IT

Co jste od studia v ČR očekával a jaká byla realita? Očekával jsem, že získám specifické zkušenosti v oboru, který představuje cíl mé kariéry. Zkušenosti z tohoto studia budou navíc velmi užitečné pro snižování emisí skleníkových plynů ze zemědělství, kterého lze v rozvojových zemích dosáhnout aplikací udržitelných přístupů. Byl jste přijat k doktorandskému studiu obor Ecology na katedře ekologie a životního prostředí.

Jaké téma jste zvolil pro svou dizertační práci?

Prestižní ocenění uděluje Americká společnost pro výchovu uměním USSEA vůdčím osobnostem za zásluhy o výtvarnou výchovu.

Zvolil jsem téma emisí oxidu uhličitého, které se uvolňují při pěstování rýže v závislosti na zvoleném způsobu obhospodařování. Hlavním cílem bylo zjistit, kolik CO2 Sexualovy clen snizuje velikost při pěstování rýže uvolňuje, protože právě oxid uhličitý představuje skleníkový plyn s největším dopadem na globální oteplování. Na jakých dalších projektech jste pracoval?

Podílel jsem se také na aktivitách a vědeckých projektech katedry zaměřených na sledování skleníkových plynů, konkrétně metanu a CO2 z drobných tůní a jihočeských rybníků. To mi umožnilo osobní i profesní růst a mohl jsem lépe pochopit důležité aspekty mé kariéry. Jak vám pandemie covid zkomplikovala Clenstvi zvysi recenze a osobní život? Vliv pandemie koronaviru na moje studium a život na univerzitě byl a stále je v důsledku restrikčních opatření značný.

Při osamělém životu na kolejích během lockdownu jsem ale měl dostatek volného času pro psaní vědeckých publikací, editaci manuskriptů a Ph. V letošním roce jste dizertační práci obhájil. V Myanmaru ale došlo k vojenskému převratu, byl vyhlášen výjimečný stav a uzavřeno mezinárodní letiště v Yangonu.

Co to pro vás znamenalo? Ačkoliv jsem úspěšně obhájil svou dizertační práci, mám nyní problém s návratem domů.

Novinky: Univerzita - Aktuality UP (duplicitní, vypnuto)

Vojenský převrat a současná situace v mé zemi mi situaci značně komplikují. Musím hledat alternativní cesty, jak tento problém vyřešit. Požádal jsem proto o pomoc své kolegy na katedře.

Crochet Batwing Cardigan with Hood - Pattern \u0026 Tutorial DIY

Od přírodovědecké fakulty jsem naštěstí získal dočasnou práci - jako technik budu nadále působit na katedře ekologie a životního prostředí. Díky tomu mám možnost zůstat v bezpečí a samozřejmě pokrýt všechny nezbytné výdaje spojené s pobytem v Olomouci.

Velmi tento krok oceňuji a děkuji všem, kdo se o tuto podporu zasloužili. Máte představu, co vás čeká v následujících měsících? V závislosti na vývoj krizového stavu v Myanmaru mohu očekávat dvě varianty. Buď se situace v Myanmaru uklidní a já se vrátím v nejbližší možné době domů. Nebo budu prozatím pracovat na katedře, hledat další možnosti podpory a čekat, jak se situace vyvine.

Moje pracovní vízum platí do konce srpna Saw Min nastoupil na katedru ekologie a životního prostředí v rocekdy byl přijat k Ph. Hlavním tématem jeho dizertační práce bylo zhodnocení Sexualovy clen snizuje velikost CO2 v rýžovišti za různých podmínek obhospodařování.

Během studia provedl a vyhodnotil experiment ve skleníku v Olomouci - Holici. Zaměřil se na to, jaký vliv má aplikace různých dávek anorganických a organických hnojiv a manipulace s vodní hladinou na produkci CO2.

Druhý pokus provedl na experimentálním pozemku Yezin Posilit clena dojeni University v Myanmaru během ledna až července V tomto experimentu porovnával, jaký dopad na produkci CO2 mají konvenční způsoby obhospodařování obdělávání půdy, hnojení, používání pesticidů oproti metodám s minimalizací intenzifikačních vstupů. Ve stejnou dobu úspěšně ukončil své doktorské stadium i Dawit Ashenafi Ayalew z Sexualovy clen snizuje velikost, který zpracovával pod vedením Bořivoje Šarapatky téma související s erozními procesy v zemědělské krajině.

I on se po obhajobě dostal do podobné situace jako Saw Min. Kvůli uzavření hranic s Německem, kde bude v budoucnu působit, zůstane Dawit Ashenafi Ayalew ještě minimálně měsíc v Olomouci. Tomuto absolventovi nyní pomáhá katedra ekologie a životního prostředí. Děti v roli vědců. Co takhle vyzkoušet příměstské tábory v Pevnosti poznání Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého?

Feed aggregator

Registrace je již spuštěna na webu interaktivního centra. Táborníci se promění v chemiky, botaniky, zoology, astronauty, badatele i cestovatele časem. Čeká je pět dní nabitých zábavou. Tábory se budou v jednotlivých turnusech konat od Budeme se toulat po sluneční soustavě, přistaneme na Měsíci a prozkoumáme i nová, dosud neobjevená zákoutí.

Cesta za poznáním povede přes všechny expozice interaktivního centra.

Kromě toho se děti zabaví ve venkovním areálu Korunní pevnůstky a sousední botanické zahradě. Chybět nebude ani spolupráce s vědeckými centry. Pokud to epidemiologická situace dovolí, přichystáme pro ně, stejně jako v loňském roce, interaktivní stanoviště a prohlídku pracoviště, které se ve svém oboru řadí ke světové špičce.

Registrace a další informace jsou k dispozici zde. Co děti na táborech čeká? Nebojuje se v ní o nic menšího než o zamezení reálné hrozby ztráty účinku antibiotik na bakterie a s tím související schopnosti léčit bakteriální infekce. Významných úspěchů v tomto dlouhotrvajícím a zásadním boji dosáhli mikrobiologové z Fakultní nemocnice Olomouc a Lékařské fakulty Univerzity Palackého.

Výsledky své práce shrnuli v rozsáhlé studii, která je v tuzemských podmínkách zcela unikátní a nemá v rámci ČR obdoby. Antibiotika, tak jak je známe v současné medicíně, jsou používána téměř 80 let. Jsou nedílnou součástí léčby bakteriálních infekcí, která však přes velký rozmach antibiotické léčby představuje stále velký problém. Masivní používání antibiotik při léčbě pacientů vede k tomu, že se bakterie adaptují a šíří se jejich rezistence.

Léčba bakteriální infekce, například nozokomiální pneumonie závažný zánět plicní tkáně vzniklý v průběhu hospitalizaceprobíhá tak, že lékař nasadí konkrétní antibiotikum na základě řady sofistikovaných údajů, které významně zvyšují pravděpodobnost, že léčba zabere a bude úspěšná.

To však může u některých pacientů vést až k rozvoji sepse a selhání orgánů.