Vozidlo je vybaveno základními technickými prostředky jednotek požární ochrany, v zadní části umožňuje přepravu speciálního záchranářského vybavení, a také je vybaveno tažným zařízením pro případ doplnění automobilu o požární přívěs pro uložení požárního příslušenství pro zásah. Automatizácia, Robotizácia, Digitalizácia Speciální technika pro zajištění efektivity výroby Zajištění kvalitní a efektivní výroby či provozu s minimálními náklady vyžaduje pravidelnou kontrolu a diagnostiku výrobních strojů i výrobních procesů. Unikátní obrazová funkce UltraMax umožňuje zvýšení rozlišení termovizního snímku z x až na x , z x až na 1 x bodů. ČVUT, strojní fakulta, ústav Na Vysočinu dnes odpoledne dorazí speciální technika ze Záchranného útvaru Hlučín. Díky tomu lze termokamery FLIR využít i pro měření malých objektů nebo vzdálených objektů.

Jedná se o 2 smykem řízené nakladače, 1 pásové rýpadlo a 2 zemní stroje univerzální. Dne Celková hodnota dodávky je 28 ,- Kč. Pořízené zemní stroje budou Záchrannému útvaru sloužit především pro provádění záchranných a likvidačních zemních prací po povodních, při vyprošťování osob ze zřícených budov, dále například pro odklízení sutě při vyhledávání a záchraně zavalených osob a provádění zemních prací např.

Zvysena specialni technika

Technika bude využita nejen v celé České republice, ale případně i v rámci zahraniční pomoci při mimořádných událostech. O projektech operace Živelní pohroma: V rámci operace Živelní pohroma se jedná o 13 projektů hasičských záchranných sborů krajů všechny mimo HZS hl.

Jedná se o 2 smykem řízené nakladače, 1 pásové rýpadlo a 2 zemní stroje univerzální. Dne Celková hodnota dodávky je 28 ,- Kč.

Prahy - není financovatelný z výše uvedeného dotačního titulu a 1 projekt Záchranného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky. Realizací obdobných projektů na území krajů s výjimkou hl.

Domů Zpravodajství Vybavení a speciální technika pořízená… Vybavení a speciální technika pořízená z projektu V rámci projektu bylo pořízeno speciální vybavení a technika. To bylo pořízeno tak, aby nebylo duplicitní a v případě potřeby bude využito na obou stranách hranice. Vzájemné využití speciální techniky jednotek požární ochrany je ekonomicky výhodné a vede k úsporám finančních prostředků a maximálnímu využití techniky. Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje pořídil speciální záchranný automobilový žebřík se záporným úhlem vyložení, který je umístěn na požární stanici v Jeseníku.

Prahy dojde k synergickému nadregionálnímu efektu projektů v rámci operace. Hlavním cílem projektů operace Živelní pohroma je zvýšení mobility a akceschopnosti Hasičského záchranného sboru České republiky, který je jednou ze základních složek integrovaného Zvysena specialni technika systému, v případě mimořádných událostí, konkrétně živelních pohrom zejména povodní a bleskových povodnía zlepšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky v rámci integrovaného záchranného Zvysena specialni technika na různé mimořádné události, zejm.

Tohoto cíle bude dosaženo pořízením požární techniky specializovaného určení pro hasičské záchranné sbory krajů a Záchranný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky.

Zvysena specialni technika

Výstupem projektů realizovaných v rámci operace Živelní pohroma bude pořízená požární technika mobilní záchranné soupravykterá bude rozmístěna plošně v každém kraji České republiky mimo hl.

Praha — viz výše a bude určena pro záchranné a likvidační práce k odvrácení bezprostředních rizik, zejména při živelních pohromách v těžce přístupném terénu tak, aby stejná kvalita, efektivnost a časová dostupnost záchranných a likvidačních prací veřejné služby poskytované Hasičským záchranným sborem České republiky byla občanům garantována ve všech regionech České republiky.

Technika hasičů Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín v akci - T815 UDS 114, KN 251, CAT 329E, PTS-10

Doplněním speciální techniky dojde ke zvýšení operability Hasičského záchranného sboru České republiky při záchranných a likvidačních pracích, zejména při živelních pohromách.

Její plošné rozmístění do jednotek požární ochrany v hasičských záchranných sborech krajů a k Záchrannému útvaru HZS ČR zabezpečuje rychlé nasazení v rámci zásahového obvodu kraje a zkvalitnění veřejné služby pro občany.

Zvysena specialni technika