Posledním stupněm jsou informace o výskytu rizikových potravin na trhu, při kterých státy nemusejí podstupovat žádná opatření. A okamžitě musí být stahován ve všech členských státech.

Informační systém, který informuje, že někde na trhu EU se nalézá nebezpečný výrobek nebo výrobek, který nesplňuje ty standardy.

Informační systém, který informuje, že někde na trhu EU se nalézá nebezpečný výrobek nebo výrobek, který nesplňuje ty standardy. A okamžitě musí být stahován ve všech členských státech.

A okamžitě musí být stahován ve všech členských státech. Předvolební diskuze ČT k volbám do EP, Při nejzávažnějším typu Spojovaci clenske stranky jsou státy skutečně povinny výrobek okamžitě stahovat z trhu.

Spojovaci clenske stranky

Výrok proto hodnotíme jako pravdivý. RAPEX Rapid Alert System for non-food dangerous products je systém rychlé výměny informací o závadných produktech fungující mezi Evropskou komisí a členskými státy.

Spojovaci clenske stranky

Jakmile jeden z členských států zjistí, že jistý produkt je zdravotně závadný, informuje neprodleně Národní spojovací centrum, které informaci předá dál Evropské komisi. Ta zprávu o výrobku rozšíří mezi všechna Národní spojovací centra v členských státech. Tato centra pak dohlížejí na vládu daného státu, zda činí všechny kroky nutné k eliminaci rizika.

Spojovaci clenske stranky

Mezi "kroky nutné k eliminaci rizika" zajisté může patřit i stažení výrobku z trhu daného státu. EU však na svých stránkách hovoří o použití RAPEXu pouze v případech zdraví nebezpečných výrobků, nikoliv všech produktů, které neodpovídají standardům EU. RASFF vydává několik typů upozornění. Jde buď o "poplach", při kterém musí členský stát neprodleně stáhnout výrobek z trhu.

\

Mírnějším nařízením je zákaz dále propouštět jistý produkt přes hranice. Posledním stupněm jsou informace o výskytu rizikových potravin na trhu, při kterých státy nemusejí podstupovat žádná opatření.

Každých pár týdnů posíláme newsletter se shrnutím naší práce a zajímavostmi ze zákulisí. Projekt Demagog.

Spojovaci clenske stranky