Eur Urol ; 41 6 : — Budia A et al. Pharmacol Biochem Be ; 84 4 :

Jana radí: Jak zvýšit sexuální chuť na partnera a naplno se mu odevzdat?

Není pochyb, že se od našich nejbližších příbuzných — lidoopů — v mnohém lišíme. Týká se to nejen párové reprodukční strategie zajišťující i v polygamních společnostech péči o nezralé děti nebo skryté ovulace ženy, ale i morfologických charakteristik pohlavních orgánů.

Jovo a Dusica Tosevských z Bělehradské a Kragujevské univerzity v Srbsku nedávno publikovali článek, v němž hledají evoluční vysvětlení nepřístupnosti vnějších ženských pohlavních orgánů.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Dimenze clenu Idealni

Vnější pohlavní orgány samic primátů jsou viditelné a přístupné při postoji a pohybu po čtyřech. Vzpřímení a chůze po dvou v evoluci člověka vyvolaly posun vnějších ženských pohlavních orgánů směrem dopředu. Změnila se ženská pánev, přizpůsobila se jednak chůzi po dvou, jednak mechanizmu porodu.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Toto je clen fotografie

Poloha pochvy vzhledem k umožnění kopulace a poloha dělohy vzhledem ke graviditě svírají u ženy charakteristický úhel, Zvyseni sexualniho posuvu muzu vznikl posunem svalového dna pánevního pod stydké kosti; souběžně došlo k posunu pohlavních orgánů. Ty jsou od té doby méně viditelné a hůře přístupné.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Stahnout film Jak priblizit clen

Jejich nepřístupnost zřejmě ještě zvětšil mohutný rozvoj hýžďového svalstva. I přes tyto a další biomechanické komplikace byla chůze po dvou jednoznačně úspěšná, proto se reprodukční orgány změnily. V důsledku změn také žena může manipulovat s kopulací, neboť při tomto postavení pohlavních orgánů je víceméně ke kopulaci nutný její vědomý souhlas.

To mohlo vést k zvýšení významu různých signálů sexuální atraktivity a k prohloubení znaků sexuálního dimorfizmu.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Co je nejpocetnejsi penis

Na druhou stranu šlo o nový aspekt partnerského soužití, jehož důsledkem mohlo být posilování potřeby emočních vazeb. Vytvořily se nové psychosexuální vztahy mezi muži a ženami.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Zvysit clena a erekce video

Nabízejí se i další možné spekulace: rozlišení pohlavních a rodových rolí, větší rivalita mužů, přednost dávaná fyzické atraktivitě apod.

Autoři poukazují na rozdíly v aktivitách mozku mužů a žen a kladou si otázku, do jaké míry byla vyšší emocionalita u člověka podmíněna právě sexuální odlišností mužského a ženského chování v souvislosti s kontrolou a přístupností koitu.

Zvyseni sexualniho posuvu muzu Clen masaze fotografie pro zoom