Dne Z tohoto důvodu RAK HK v rámci projektu aplikuje nový systém obecného vzdělávání, který vhodně reaguje na současné podmínky na trhu práce a doplňuje klíčové dovednosti účastníků, tak aby došlo ke zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti. Zvýšení obecných jazykových a manažerských kompetencí členů IT Clusteru, o.

Dne Výběrová řízení včetně příslušných zadávacích dokumentací, výzev k podání nabídek a dalších rozhodnutí čí zodpovězení dotazů byla vždy zveřejněna rovněž na stránkách www.

Zvyseni clena OP

Jelikož se ale ukázalo, že zájem o účast na projektu z řad členské základny ČSVE je ještě větší, byl proveden nový průzkum a připravena žádost o podstatnou změnu projektu. Po jejím schválení poskytovatelem dotace se projektu v roce účastnilo celkem 20 společností z řad členů ČSVE. Vyjednávání a argumentace červenec V roce se samotná realizace projektu rozbíhala spíše pozvolna.

Zvyseni clena OP

V druhé polovině roku bylo realizováno pouze 5 školení v jednodenní či dvoudenní formě, která absolvovalo celkem 45 osob.

Současně byla v některých firmách zahájena výuka cizích jazyků.

Zvyseni clena OP

Po schválení změny projektu na začátku roku a rozšíření počtu zúčastněných firem byla realizace projektu v dalším roce mnohem úspěšnější. Bylo zrealizováno celkem Zvyseni clena OP kurzů, a to opět v jednodenní nebo dvoudenní formě. Od zahájení projektu školeními za dva roky nějakým způsobem prošlo celkem osob zúčastnily se alespoň jednoho školenícož je úroveň, kterou jsme předpokládali při přípravě projektu.

Zvyseni clena OP

V tomto parametru můžeme tedy realizaci projektu považovat za úspěšnou. Realizace projektu trvá až do konce roku

Zvyseni clena OP