Jak opustit program pro preferovaná ubytování? Dílčími cíli, které jsou zaměřeny na preferované obory a oblasti identifikované v relevantních koncepčních dokumentech a strategiích, je podpořit: zvýšení využití moderních způsobů výroby, jejího plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.

Program o zvyseni clena

Jak se zapojit do programu Genius Pokud se chcete do programu Genius zapojit, musí vaše ubytování splňovat tři kritéria: Je otevřené a dostupné pro rezervace na naší platformě. Obdrželo alespoň tři hodnocení od hostů.

Ministerstvo vnitra počítá s navýšením odměn pro členy volebních komisí

Jeho průměrné hodnocení je alespoň 7,5 pokud je průměrné hodnocení ve vašem městě nebo oblasti nižší než 7,5 a hodnocení vašeho ubytování toto hodnocení převyšuje, je možné udělit výjimku. Pokud splňujete tato kritéria, můžete se do programu Genius přihlásit pod záložkou Příležitosti v extranetu, kde vyberte možnost Program Genius.

Program o zvyseni clena

V případě, že váš nejlevnější pokoj je zároveň ten nejprodávanější, bude se sleva vztahovat jen na tento jeden typ pokoje. Jak pozastavit slevu Genius Jako partner zapojený do programu Genius se můžete rozhodnout slevy a výhody programu Genius deaktivovat až na 30 dní v roce. Ve vybrané termíny budou všechny vaše slevy Genius odebrány a k dispozici zůstanou pouze vaše běžné ceny.

Program o zvyseni clena

To platí také pro slevy Genius Business — u těchto slev nelze blokovat žádné dny navíc nebo jiné termíny. Klikněte na Odebrání slevy Genius.

Průběžné hodnocení programu Program je zaměřen na podporu projektů aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje, jejichž výsledky mají vysoký potenciál pro uplatnění v řadě oblastí celospolečenského života obyvatel České republiky. Tematické zaměření programu je v souladu s prioritami stanovenými Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací ČR na léta —

Klikněte na tlačítko Vybrat termíny a vyberte v kalendáři data, na která si přejete slevu pozastavit. Výběr potvrďte kliknutím na tlačítko Odebrat v těchto termínech. Jak z programu Genius vystoupit Pokud chcete z programu Genius úplně vystoupit, napište nám prostřednictvím zpráv v extranetu podle následujících pokynů: Přihlaste se do extranetu.

Jak se zapojit do programu Genius Pokud se chcete do programu Genius zapojit, musí vaše ubytování splňovat tři kritéria: Je otevřené a dostupné pro rezervace na naší platformě. Obdrželo alespoň tři hodnocení od hostů. Jeho průměrné hodnocení je alespoň 7,5 pokud je průměrné hodnocení ve vašem městě nebo oblasti nižší než 7,5 a hodnocení vašeho ubytování toto hodnocení převyšuje, je možné udělit výjimku. Pokud splňujete tato kritéria, můžete se do programu Genius přihlásit pod záložkou Příležitosti v extranetu, kde vyberte možnost Program Genius.

Klikněte na Zprávy a pak vyberte Zprávy od Booking. Klikněte na Zobrazit možnosti kontaktu, pak na Informace o ubytování a vyberte Ostatní. Klikněte na Zobrazit všechny možnosti kontaktu a pak na Poslat zprávu.

Do textového pole nám napište, že se chcete odhlásit. Pokud máte nějaké relevantní dokumenty, můžete je ke zprávě přiložit. Na závěr klikněte na Odeslat zprávu.

Poskytovatelem a realizátorem programu je Technologická agentura ČR. Prostřednictvím Programu bude také realizována Iniciativa Průmysl 4. Zároveň je zaměření Programu orientováno na priority identifikované v aktualizované Národní výzkumné a inovační strategii pro inteligentní specializaci České republiky. Cíle bude dosaženo prostřednictvím podpory projektů průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje a zavedením jejich výsledků do praxe, zejména do průmyslové výroby a do nabídky produktů na trhu. Vedlejšími cíli, které specifickým způsobem přispějí k naplnění hlavního cíle, budou zvýšení počtu podniků provádějících vlastní výzkumné a vývojové aktivity a jejich zapojení do realizace kolaborativního výzkumu, posílení orientace výzkumných organizací v ČR na mezinárodně konkurenceschopný aplikovaný výzkum s přínosy pro průmysl a společnost.

Pokud z programu vystoupíte, nebudete do něj moci znovu vstoupit po dobu následujících šesti měsíců. Co si Program o zvyseni clena této stránce myslíte?