Vypráním se sice vločka opticky vyčistí, koeficient průniku nečistot zůstává stejný, ale tlaková ztráta je větší než u silně zaneseného čističe. V této poloze musí být plovák vzdálen od víka karburátoru s těsněním 6 mm.

Proto je těleso čističe opatřeno dvěma sacími nátrubky. Jeden - pro letní provez - přivádí vzduch z motorového prostoru, druhý - pro zimní provoz - přivádí vzduch z okolí výfukového potrubí, kde 9e vzduch předehřívá. Předehřátím nasávaného vzduchu se v zimě zlepší vytváření zápalné směsi karburátoru, a tím se zlepší i běh a výkon motoru. Volba vhodného sacího nátrubku se provádí přesazením víka tělesa čističe po vyšroubování křídlatých matic. Tím se součásně zaslepí druhý nátrubek.

Zanesené vstřikovače paliva: Můžou zničit motor! Jak je vyčistit? Důvodů je pro to celá řada. Kromě mechaniky motoru se nečistoty tvoří také v sání a rovněž v palivové soustavě. Jak s tím bojovat?

Chemická cesta

O zanášení motorů nečistotami se v posledních letech mluví docela často. Jenže co si pod tím představit? Úsady v motorech mají nejčastěji podobu uhlíkových sloučenin, vznikajících z oleje či paliva, jimž se lidově říká karbon. Ty mohou mít dosti různorodou fyzikální povahu, od měkké až po velmi Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky. Obecně vzato, karbonové úsady vznikají na teplých částech motoru. Od olejové vany, přes písty a pístní kroužky až po spalovací prostor, ventily, sací potrubí či vstřikovače.

V případě jejich vzniku z paliva se na tvorbě karbonu podílejí aromáty a olefiny, kterých může být až 30 procent.

  1. Masazni zvetsovaci video
  2. От Земли остался лишь самый краешек -- темный серпик месяца, отороченный золотом и пурпуром заката.

Mohou v nich být ale Jak bude clen bezbolestne zvysit pryskyřice, polymery případně mechanické nečistoty. Ty se do motoru dostanou většinou po jeho nasátí vzduchem.

Interactive Manual

Pokud se zaměříme na palivovou soustavu, pak ji musíme rozdělit podle toho, jaké palivo motor spaluje. U zážehových agregátů se lze setkat se vstřikovači pro nepřímé vstřikování benzínu a s těmi určenými pro přímý vstřik. U dieselů je dělení ještě složitější. Rozlišují se vstřikovače pro nepřímé vstřikování nafty a pro přímé vstřikování. To se dále rozděluje na rotační čerpadla, vstřikování čerpadlo-tryska a samozřejmě dnes téměř výhradně používaný common-rail.

Zanesené vstřikovače paliva: Můžou zničit motor!

Bez ohledu na palivo, které motor spaluje a tedy i řešení vstřikovačů a jejich konstrukci, lze metody čištění rozdělit na mechanické a chemické a dále na čištění po demontáži vstřikovače a čištění bez demontáže.

Umí i zničit motor Pokud mluvíme o zanášení vstřikovačů ať už zážehového, nebo vznětového motorumáme tím na mysli tvorbu úsad na jeho trysce, jejíž otvory úsady zalepí nebo také zapečou. Že vstřikovač špatně rozprašuje, se projeví na chodu motoru. Špatně rozprašující vstřikovače se navenek mohou prozradit tvrdým chodem motoru a zejména nadměrnou kouřivostí. Vstřikování benzinu včera a dnes: Přímý, nebo nepřímý vstřik?

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

A co třeba oba? Zvýšená kouřivost je průvodním efektem špatně pracujícího spalování. Pokud vstřikovač nerozprašuje správně, ovlivňuje to parametry hoření ve válci. Ve výsledku dochází ke zvýšenému tepelnému namáhání pístů, neboť proud paliva ze znečištěného a tedy špatně rozprašujícího vstřikovače dopadá na velmi malou část plochy dna pístu.

Vinou vysoké teploty často dojde až k jeho propálení. U moderních vznětových motorů s common-railem při tom ani nemusí být vstřikovač či přesněji jeho tryska úplně vadná, stačí k tomu opožděná dávka nafty.

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

A zatímco u dieselů má špatně rozprašující tryska vstřikovače na svědomí většinou natavení, v extrému i propálení pístu, u současných zážehových motorů s přímým vstřikem vede zvýšené Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky namáhání pístů z důvodu zanesení trysky vstřikovače karbonem spíše k praskání pístů. Příčinou ale nemusí být pouze špatně rozprašující tryska vstřikovače, ale také její netěsnost, která má rovněž příčinu v hromadění nežádoucích úsad.

Takový vstřikovač pak po dokončení dávky paliva většinou neudrží tlak paliva a ukapává. Chemická cesta Čistit vstřikovače bez ohledu na to, zda jsou určeny pro vznětový, nebo zážehový motor, lze hned několika způsoby.

V poslední době se stále častěji pro čištění vstřikovačů uplatňuje chemická cesta. Tu nabízí například americká společnost BG Products.

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

Výhodou je, že nemusíte vstřikovače demontovat z hlavy válců či sacího potrubí. Celé čištění je tudíž jednodušší. Vzhledem k překvapivě dobrým referencím ze strany některých servisů, s nimiž máme spolupráci a také na základě testu dekarbonizace motoru vozu Subaru Legacy Diesel uveřejněném ve Světě Motorů, bychom se čištění palivové soustavy s využitím technologie BG Products určitě nebáli.

Přihlášení

Opravy dieselových vstřikovačů common rail: Stojí klidně víc než celé auto Při využití chemického čištění BG Products se motor startuje a následně i běží nikoliv na benzin či naftu, ale přímo na čistící produkt. Motor začne mírně kouřit, přičemž zkušenosti ukazují, že se vyčistí nejen vstřikovače, ale současně i spalovací prostor. Problém je, že chemická cesta čištění může palivové soustavě motoru pomoci, ale jen v případě, že není zcela zanesená.

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

Pokud je již situace kritická, pak by se mělo přistoupit na čištění demontovaných vstřikovačů. Nejjednodušší je ultrazvuk K čištění vstřikovačů se již léta používá ultrazvuková čistička.

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

Vstřikovač se demontuje z motoru, vloží do čističky a už se čistí. Dle typu čističky trvá ultrazvukové čištění až několik minut.

Ultrazvuková čistička sice dokáže čistit trysku ventilu, ovšem o skutečném jeho stavu vám neřekne vlastně nic. K jeho posouzení potřebujete mít testovací stolici.

Dodává ji například firma ASNU a testovat lze až osm vstřikovačů najednou.

Jak správně používat přípravek INA 400 058 810 pro výměnu spodního řetězového kola

Při testu lze navíc simulovat různé podmínky jako u skutečného motoru — od volnoběhu až po plné zatížení. Další možností je zkouška těsnosti ventilů.

Nepřesunujte náklad se zvednutými rameny. Náklad vždy přesunujte nízko u země. Nepřekračujte jmenovitou provozní kapacitu. Stroj může být v tomto stavu nestabilní a můžete nad ním ztratit kontrolu. Používejte pouze přídavná zařízení a příslušenství schválené společností Toro.

Nebo je můžete nechat také opravit. I v České republice existují firmy, které se tímto zabývají, a to včetně oprav vstřikovačů pro přímé vstřikování benzínu FSI, GDIpřípadně i typů piezo, používaného u některých motorů Mercedesu a BMW.

Dle údajů specializovaných firem vyjde oprava vstřikovače na výrazně menší částku než nákup nového. A co diesel? Pokud přejdeme na čištění vstřikovačů moderních vznětových motorů se systémem common-rail, tak ke zhodnocení jejich skutečného stavu, který může způsobovat mimo jiné i znečištění ovzduší, je třeba mít zkušební stanici. Až na ní lze přesně určit, zda se u vstřikovače nezměnila takzvaná kalibrační hodnota.

Jedná se o šesti nebo sedmimístný alfanumerický kód, který se po výměně vstřikovače zadává do řídicí jednotky motoru.

Vlastně určuje charakteristiku vstřikovače z hlediska jeho vlastností.

Poly podavaci tryska ke zvyseni tloustky

Pokud by byla kalibrační hodnota špatná, projevovalo by se to navenek na chodu motoru. Vyčištění trysky vstřikovače common-railu u vznětového motoru sice může pomoci, avšak pokud vstřikovač pracuje nesprávně, je dobré spíše než trysku čistit ji rovnou vyměnit. A to nelze bez demontáže vstřikovače.

Umí i zničit motor

Navíc demontáž umožňuje ještě účinnější vyčištění již zmíněným ultrazvukem. A co zázračné vodičky? Mnozí řidiči se ve snaze zachovat palivovou soustavu a tedy i vstřikovače čisté, uchylují k používání různých dodatečně přidávaných aditiv do palivové nádrže.

Nejznámější jsou asi produkty firmy VIF. Věc se má tak, že pokud si koupíte ojetinu se Něco jiného samozřejmě je, pokud máte nové auto. Pak pravidelné dodatečné aktivování paliva může v konečném důsledku zachovat palivovou soustavu čistší.

Zanesené vstřikovače paliva: Můžou zničit motor! Jak je vyčistit? | spssk.cz

Problém je, že aditiva v palivu čistí spíše než vstřikovače spalovací prostor. To znamená písty, válce a samozřejmě ventily, přesněji jejich sedla. Zázračné přípravky do paliva: Opravdu snižují spotřebu a zvyšují výkon?

Neplechu ve vstřikovačích zážehového motoru způsobuje také koroze. Ta vzniká třeba z důvodu používání benzínu s velkým podílem vody. Právě přidáváním aditiva do benzinu lze předejít zejména vniku koroze vstřikovače. A právě v tomto vidíme největší přínos aditiv přidávaných do paliva řekněme několikrát za rok.