Na dýchací cesty působí blahodárně sprej s éterickými oleji Eucasol. Například Tymiánový krém od JUSTu obsahuje právě éterické oleje z tymiánu, eukalyptu, borovice, rozmarýnu, citronu a heřmánku.

Početní i odborná převaha klimaskeptiků je mimo jakoukoli pochybnost. Část vědců ale brzy začala vyjadřovat nespokojenost s politizací celého procesu. Nelíbilo se jim hlavně to, že IPCC varuje před "klimatickou hrozbou", pro kterou ale chybějí důkazy.

Jak významný hlas tedy IPCC představuje? Singer spočítal, že IPCC má 2 členů. Zjistil, že většina z nich nejsou klimatologové, ale sociální vědci, ekonomové, političtí experti, vládní funkcionáři a PR specialisté.

Deset mýtů o nachlazení

Část z nich dokonce v roce podepsala už zmíněnou Lipskou deklaraci. Celkový počet jejích signatářů dosáhl stovky, což je srovnatelné s počtem odborníků zastoupených v IPCC.

Už jen Lipská deklarace sama o sobě tedy vyvrací mýtus o vědeckém konsenzu. Spisovatel Michael Crichton v lednu upozornil, že konsenzus ve vědě je už z podstaty věci nesmysl. Vědci se jím zaštiťují jen v případě, že jejich poznatky nemají dostatečně pevný základ.

Nikoho například nenapadne tvrdit, že podle "vědeckého konsenzu" je od nás Slunce vzdáleno 93 milionů kilometrů.

Ve vědě totiž neplatí demokracie; přírodní zákony nelze odhlasovat.

Konsenzus je záležitostí politiky. Největšími vědci v dějinách byli vždy ti, kteří šli proti proudu; právě zpochybnění konsenzu je totiž to, co naše poznání posouvá vpřed. Klimatolog Fred Singer k tomu dodává, že ve vědě na rozdíl od politiky není důležitá vůle většiny, ale jen fakta, která se dají ověřit.

Rozhoduje tu pozorování, které teorii buď potvrdí, nebo vyvrátí. A přesná satelitní měření podle Singera nepotvrzují výsledky počítačových modelů klimatu, které IPCC uvádí jako údajný důkaz budoucího katastrofického oteplování. V souvislosti s oteplováním varuje před "politicky korektní vědou", na jejímž základě se přijímají politická opatření.

Ta pak houževnatě přežívají i poté, co nové studie ukáží, že teorie, na kterých opatření stála, jsou chybné. Proč je mýtus vědeckého konsenzu tak tvrdošíjně udržován? Do propagace teorie oteplování se už investovalo příliš mnoho a spousta lidí z ní žije. Oficiální proud klimatologie dostává na výzkum oteplování obrovské sumy peněz.

Jen americká vláda do něj každý rok pumpuje dvě miliardy dolarů. Kdyby se ukázalo, že žádná katastrofa nehrozí, zdroje by vyschly. Vládní klimatologové proto musejí "držet basu" a prezentací patřičně "doladěných" výsledků pomáhat šířit strach.

mytus nebo pravdy ke zvyseni clena

Kapři si rybník sami nevypustí. Politici a aktivisté, kteří prosadili Kjótský protokol, teď hrají o čas. Jakmile se totiž obrovský byrokratický aparát dostane do obrátek, nikdo už nebude zkoumat, proč vůbec existuje.

Až se za pár let třeba ukáže, že se příliš neotepluje, dá se to vždycky označit za vítězství: "Vidíte, navzdory skeptikům nás Kjóto zachránilo! Jednou z nich je debata o tom, jaká jsou skutečná data a vědecká fakta. Existuje spousta zdrojů, které říkají, že vše je trošku jinak, než bývá standardně vysvětlováno. Druhou věcí jsou informace o těchto faktech. Dominantně jsou publikována fakta jednoho typu a fakta druhého typu naopak vůbec zveřejňována nejsou.

mytus nebo pravdy ke zvyseni clena

Vzpomeňme například knihu Meltdown, která analyzuje, zda ledovce na Antarktidě a v Grónsku tají, nebo netají, a jež dospívá k paradoxnímu závěru, že v poslední době se Grónsko jen a jen ochlazuje.

Martin Říman poslanec Parlamentu ČR a ministr průmyslu a obchodu Tvrzení o "neexistenci náhradních zdrojů" je nesmyslné. Je to pohled, který vnímá lidskou společnost jako statickou, nijak se nevyvíjející entitu. Je to pohled z románu Planeta opic. Opice sice dokázaly převzít moc nad lidskou civilizací a udržovat ji, ale nebyly schopny ji nijak dále rozvíjet. Já osobně rád uvádím příměr s pazourkem.

mytus nebo pravdy ke zvyseni clena

Představme si, že by společnost lovců mamutů byla do té míry "uvědomělá" jako ta naše, že by se trápila evidentním ubýváním pazourkového kamene a zřídila světový panel doby kamenné pro udržitelné čerpání pazourku, protože nejsou k dispozici žádné náhradní zdroje. Této úvaze se všichni po zásluze zasmějeme, ale dnešní diskuse o dělení zdrojů na obnovitelné a neobnovitelné je vedena přesně podle této logiky. Ale co říct na to, že barel ropy dnes stojí 80 dolarů?

Došli jsme k bodu zvratu? Za průměrnou mzdu si lze koupit o polovinu více benzínu než před deseti lety.

Podívejme se na nachlazení z pohledu domácího lékaře. Které mýty platí a které ne? Mytí rukou pomáhá předcházet nachlazení Mýtus? Ne, je to pravda.

To ale není to nejpodstatnější. Důležité je, že lidstvo se nezastavilo a hledá náhradní řešení. Dnes ještě nevíme, zda to budou nová naleziště ropy, dehtové písky, hydráty metanu nebo něco úplně jiného. To nejhorší, co bychom mohli udělat, by bylo začít regulovat ceny a spotřebu ve jménu mýtu o tom, že nejsou náhradní zdroje. Simon odmítal tolik rozšířené malthusiánství, ať už se týkalo vlastní populační hrozby nebo komodit, které podle "doomsayers" hrozivě ubývaly.

Vždy shromáždil dostatek údajů a analýz svědčících o tom, že život na Zemi se zlepšuje, nikoliv naopak.

Že neubývá potravin, vody, lesů, energetických zdrojů, čistého vzduchu a vody, ale naopak přibývá. Že moderní průmyslová společnost tomuto trendu zásadním způsobem napomáhá, ne naopak, jak tvrdí ti, kteří nás nabádají, abychom růst zastavili nebo alespoň nějak administrativně regulovali.

Své přesvědčení o pokračování uvedených trendů do budoucnosti Simon opíral ne o statistiky o množství dostupných zdrojů či čistého vzduchu, ale o svůj pohled na člověka.

mytus nebo pravdy ke zvyseni clena

Jeho ústřední myšlenkou bylo, že největším bohatstvím jsou lidé. Lidské bytosti podle něj "nejsou jen další žaludky, které je třeba nakrmit, jsou to produktivní a vynalézaví tvorové, kteří pomáhají nalézt tvořivé řešení problémů lidstva, a tak v dlouhodobém pohledu náš život zlepšují. Zdroje nejsou z hlediska vyčerpání nijak závažně ohroženy; vytváří je totiž lidský intelekt, což je neustále obnovitelný zdroj. Jakmile se narodí dítě, HDP na hlavu klesne.

Jsme na tom dnes, co se týče profesionálního ekologického pesimismu, lépe než před třiceti lety? Obávám se, že nikoliv, možná naopak. Už se totiž jen nediskutuje, ale koná. Al Gore přesvědčuje Arnolda Schwarzeneggera k přijetí Kjótského protokolu. Nefunkční větrné elektrárny zaplavily a zničily evropskou krajinu ve jménu ochrany "neobnovitelných zdrojů" a evropská legislativa zase ve jménu "předběžné opatrnosti" likviduje prostřednictvím tzv.

REACH celá odvětví. Kdo je "odpovědný", chodí do práce pěšky, kdo jezdí autem, je buďto zaostalý a nevědomý, nebo arogantní, neosvícený a neevropský.

Ekologické pravdy a mýty

Potřebovali bychom nového Simona. Nebo alespoň pozorné čtenáře jeho knih. Václav Klaus prezident České republiky Simon říká, že teprve lidé ve vzájemné interakci dávají zdrojům smysl a zároveň jsou sami zdrojičímž odmítá statický pohled environmentalistů. Poté, co byla Simonova kniha vydána v USA a snesl se na ni strašlivý atak, učinil autor velkolepou sázku se svým největším americkým odpůrcem, harvardským profesorem Erlichem, jenž v sedmdesátých letech proslul knihou o populační explozi, v níž předvídal hladomory už někdy okolo roku Simon dal Erlichovi vybrat deset základních surovin mj.

Simon nabídl svůj roční profesorský plat v USA - a vyhrál! Erlichovi se pak nechtělo platit. Martin Bursík předseda Strany zelených a poslanec Parlamentu ČR Je nepochybné, že je na politické reprezentaci, nakolik vytvoří politické a ekonomické prostředí na to, aby zajistila udržitelný rozvoj lidstva, abychom využívali alternativy, které jsou k dispozici, abychom zvyšovali energetickou účinnost, abychom snižovali spotřebu primárních zdrojů energií, abychom postupně orientovali ekonomiku na obnovitelné zdroje a úspory atd.

Mýtus, nebo pravda? Napoleon se vypotácel z pyramidy bledý. V očích měl hrůzu

Dnešní debata v nás má evokovat uspokojení z toho, že necháme-li věci běžet dál, tak se vlastně zas až tak moc nestane; vytvoříme si prostředí bezstarostnosti, protože existuje idea, že um vědců a expertů vždy nějaké řešení najde.

Já však pokládám takový přístup za nezodpovědný. ČR je v mnoha ohledech pozadu, přičemž zde existuje celá řada konkrétních impulzů a především dobrých zdrojů z okolních zemí, kam bychom měli orientovat naši politiku. My vycházíme z toho, že existují externality.

Но и сам Совет должен был повиноваться приказаниям еще более высокой инстанции -- почти безграничного интеллекта Центрального Компьютера. Трудно было не думать о Центральном Компьютере как о живом существе, локализованном в каком-то ограниченном пространстве, хотя на самом деле он представлял собой сумму всех машин Диаспара.

Jsou určité činnosti, jež produkují vnější efekty, a ty se pak promítají do stavu životního prostředí. Trh nedokáže externality alokovat a jednou z rolí politiků je je internalizovat. Říká se tomu environmentální spravedlnost. Jde o to, abychom nastavili parametry takovým způsobem, aby výsledný systém byl co nejspravedlivější, aby ten, kdo zatěžuje životní prostředí více, platil více a naopak.

Tak trochu. Je pravda, že tělo potřebuje být dostatečně zásobeno živinami, aby celý ten složitý mechanismus fungoval dobře a pomáhal nám bránit se proti nemocem. Stále se však zkoumá, které složky a zejména pak vitaminy hrají v případě odolnosti roli. Například vitamin C je prokazatelně antioxidant, jeho dostatečný příjem tak má smysl jak během nemoci, tak i ve zdraví.

S imunitou souvisí také vitaminy A, D, E a vitaminy skupiny B. Zajímavý je stopový prvek zinek, který se podílí na některých procesech v těle a 7 cm clen spolu s vitaminem C podporuje obranyschopnost.

Důležitý je však životní styl jako takový, vitaminy nespasí toho, kdo málo spí, holduje alkoholu a za vrchol gastronomie považuje levné uzeniny. Vitaminy z čerstvé stravy jsou lepší než vitaminové doplňky stravy Mýtus? Ještě nevíme.

mytus nebo pravdy ke zvyseni clena

Vědci si s tím lámou hlavu už dlouho a stále na to nepřišli. Nicméně v případě nedostatku nějakého z vitaminů a problémů s jeho příjmem například dieta, nemoc jsou doplňky stravy účinným řešením.

Někdy je složité pokrýt zvýšenou potřebu vitaminů pouze prostřednictvím stravy. To se týká také například omega-3 mastných kyselin. Čerstvý vzduch a dostatečné větrání pomáhají při nachlazení Mýtus?

Ale kdepak, je to pravda. Pokud nemáte vysloveně horečku, vyplatí se vyrazit na krátkou procházku. Nezapomínejte občas vyvětrat, ať už jste v roli pečujícího nebo nemocného.

Přetopený vzduch vysušuje sliznice dýchacích cest a dráždí ke kašli.

Seminář Centra pro studium demokracie a kultury a Centra pro ekonomiku a politiku Martin Bursík Centrum pro studium demokracie a kultury uspořádalo ve spolupráci s pražským Centrem pro ekonomiku a politiku v září seminář "Ekologické pravdy a mýty", jenž se uskutečnil u příležitosti českého vydání knihy Juliana L. Simona Největší bohatství. V následujícím textu naleznete to nejzajímavější, co na semináři zaznělo. Ivan Brezina ekolog a publicista V rámci klimatologie prý panuje "vědecký konsenzus" o tom, že lidstvo produkuje skleníkové plyny, které způsobují škodlivé globální oteplování. Kde se ale představa "vědeckého konsenzu" vlastně vzala?

Větrání by mělo rychle vyměnit vzduch v místnosti, nedoporučuje se mít otevřenou ventilačku, to by pacient ještě více prochladl. V dobře větrané místnosti je menší koncentrace virů, nemocnému se lépe spí a tím pádem bude také brzy fit.

Když jsou nohy v suchu a teple, nenastydneme Mýtus? Bohužel ano. Babičky to sice myslely dobře, ale nohy nejsou vstupní brána pro viry. Subjektivně se můžeme cítit dobře s nohama v suchu a teple, ale pokud si sáhneme do oka neumytou rukou nebo pobudeme na návštěvě u známých s usoplenými dětmi, ani sebelepší papuče nás nespasí.

Je však pravda, že prostydnutí snižuje naši obranyschopnost, takže péče o nohy má svůj smysl.

Nachlazení se přenáší pouze kýcháním Mýtus? Ano, pouze mýtus. Viry zodpovědné za nachlazení se šíří i podáním ruky či kontaktem s madly v MHD a následným sáhnutím neumytou rukou do oka, okolí úst a nosu.