Skautská telefonní síť Skautská telefonní síť STS je velmi zajímavým benefitem pro členy od 15 let. Okres Hodonín zajišťuje spolupráci všech 6 podřízených středisek a komunikaci s krajem, pořádá závody a společné akce jak pro děti v oddílech, tak i vzdělávací akce a semináře pro vedoucí, finančně přispívá na zahraniční a vzdělávací akce.

Kontakty Zvyšování členské základny je nyní pro odbory stěžejní Vytvoření silných odborů se silným kolektivním vyjednáváním pro obnovu silného průmyslu, to je hlavní motto akčního plánu programu Budování kompetencí odborů BTUPjehož pracovní skupina se sešla online v úterý Dana Sakařová a místopředseda Tomáš Valášek.

Clen zvetsit zarizeni

V základních organizacích, které byly počátkem roku pro pilotní projekt BTUP vybrány, došlo k výraznému navýšení členů. Zájem odborářů vyvolal především nový, intenzivnější styl komunikace mezi jednotlivými stupni svazu od centrály až po úsekové důvěrníky.

  • Foto velikosti kondomu a clenu
  • Členské příspěvky / – Skautské středisko Kyjov
  • Zoom clena pro 3 cm za 3 tydny

Výuka nové metodiky byla součástí seminářů pro vybrané ZO. Zahraničním kolegům jsme sdělili své zkušenosti z organizace a průběhu seminářů. Ukazuje se, že žádné online školení nemůže plně nahradit osobní kontakt. Také náklady na kampaň jsou příliš vysoké.

IndustriALL Europe by měla nabízet centrální školení pro anglicky mluvící organizátory jmenované zúčastněnými odbory, kteří budou poté školit další kolegy.

Podle vyjádření zástupců industriALL v posledních desetiletích odborová organizovanost v Evropě klesala a vyjednávací pozice pracovníků a jejich odborů byly oslabeny. Hrozba, kterou tato krize představuje pro pracovníky a jejich odbory, je obrovská, stejně Clensky clen buduje zvyseni potřeba síly odborů a silného kolektivního vyjednávání, aby se zabránilo tomu, že krize COVID bude mít děsivý dopad na průmyslové vztahy.

Členství v Junáku — českém skautu nabízí řadu benefitů a výhod. Pokud je využiješ, tak ve výsledku můžeš ušetřit více než vložíš do členského poplatku.

BTUP má pro nadcházející období dlouhodobou strategii. Interní kampaň zaměřená na členské organizace si klade za cíl zvýšit jejich povědomí o tom, že udržení členů a budování odborových kompetencí je pro odbory klíčové.

Skladem velikosti psu

Navenek směřující veřejná kampaň vyzývá k prosazování práv na kolektivní vyjednávání. Další schůze pracovní skupiny BTUP se uskuteční na začátku příštího roku. Budování kompetencí odborů bude i jednou z priorit VIII.

Kluci s velkym velikosti clena