Proveďte odečtení od výběru nebo přidání k výběru. Zvolte si volby výběru objektu. Pokud je vybraná volba Sousedící, vyberou se všechny sousedící obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance.

Pomocí výběrů definujete oblast, kterou můžete dále upravovat a vylepšovat tak obrázky a kompozice.

K rychlému výběru můžete v aplikaci Photoshop snadno použít libovolný z různých nástrojů pro výběr. Nástroj Výběr objektu Zavedeno v aplikaci Photoshop Přečtěte si téma Na panelu nástrojů chybí některé nástroje. Nástroj Výběr objektu zjednodušuje proces výběru jediného objektu nebo části nějakého objektu v obraze — lidí, automobilů, nábytku, domácích mazlíčků, oblečení a dalších.

Jednoduše nakreslíte obdélník nebo laso kolem objektu a nástroj Výběr objektu automaticky vybere objekt uvnitř definované oblasti. Tento nástroj je vhodnější pro práci s dobře definovanými objekty, nikoli pro oblasti bez kontrastu.

Jak rychle zvysit pero v tloustce

Podívejte se na toto video, ve kterém Julieanne Kostová zkoumá vylepšení nástroje Vybrat objekt, inovace nového nástroje Výběr objektu a vylepšení nástroje Výplň podle obsahu v aplikaci Photoshop: Vylepšení umělé inteligence v aplikaci Photoshop Přístup k nástroji Výběr objektu můžete získat v následujících umístěních: Z hlavního panelu nástrojů aplikace Photoshop.

Z panelu nástrojů v pracovní ploše Vybrat a maskovat V čem se nástroj Výběr objektu liší od příkazu Vybrat objekt?

Snadné použití, vysoce kvalitní hrot, vyroben z nerezové oceli pro hladké psaní. Ročník mědi textury pero držitel, jednoduché, gentleman, hladké tělo, cítit velmi dobře. Dárkový box balení, vhodné pro zasílání páry, posílat staré lidi, posílat učitele.

Nástroj Výběr objektu je užitečný, pokud potřebujete vybrat pouze jeden z objektů nebo část objektu na obrázku, který obsahuje více objektů. Příkaz Vybrat objekt je oproti tomu určen k výběru všech hlavních objektů na obrázku. Chcete-li vybrat objekty na obrázku pomocí nástroje Výběr objektu, postupujte podle následujících kroků: Na panelu nástrojů vyberte nástroj Výběr objektu.

Zvolte režim výběru a definujte oblast kolem objektu. V pruhu voleb zvolte režim výběru: Obdélník nebo Laso. Obdélníkový režim: Přetažením ukazatele definujete obdélníkovou oblast kolem objektu. Režim laso: Nakreslí přibližné laso mimo hranice objektu.

Aplikace Photoshop automaticky vybere objekt uvnitř definované oblasti. Proveďte odečtení od výběru nebo přidání k výběru. V pruhu voleb klikněte na některou z voleb výběru: Nový, Přidat k výběru, Odečíst od výběru nebo Průsečík s výběrem. Nový je výchozí volba v případě, že není nic vybráno. Po vytvoření počátečního výběru se tato volba automaticky změní na Přidat k výběru.

Přidání k výběru: Podržte stisknutou klávesu Shift nebo v pruhu voleb vyberte volbuPřidat k výběru a pak nakreslete nový obdélník nebo laso kolem chybějící oblasti. Opakujte tento postup pro všechny chybějící oblasti, které chcete přidat k výběru. Odečtení od výběru: Existují dva způsoby odečtení od výběru: V pruhu voleb vyberte možnost Odečíst od výběru.

V pruhu voleb vypněte volbu Odebrání objektu. Podržte stisknutou klávesu Alt nebo v pruhu voleb vyberte Odečíst od výběru a pak nakreslete přesný obdélník nebo laso kolem hranice oblasti, kterou chcete od výběru oddělit.

V pruhu voleb vyberte možnost Odebrání objektu. Možnost Odebrání objektu je zvláště užitečná při odstraňování oblastí pozadí uvnitř aktuálního výběru objektu. Volbu Odebrání objektu je možné považovat za ekvivalent invertovaného nástrojeVýběr objektu. Můžete tedy nakreslit přibližné laso nebo obdélník kolem oblasti, kterou chcete odebrat. Pokud do lasa nebo obdélníkové oblasti zahrnete větší část pozadí, získáte lepší výsledky odečtení.

V pruhu voleb zapněte volbu Odebrání objektu.

Rozsireni clenu XL

Podržte stisknutou klávesu Alt nebo v pruhu voleb vyberte možnost Odečíst od výběru a pak nakreslete přibližný obdélník nebo laso kolem oblasti, kterou chcete od výběru oddělit. Zvolte si volby výběru objektu. Vzorkovat všechny vrstvy: Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy.

Vylepšit okraj: Omezí nerovnost a hranatost hranice výběru. Tato volba automaticky rozšíří výběr dále směrem k okrajům obrázku a aplikuje některé možnosti vylepšení okrajů, které můžete aplikovat ručně v pracovní ploše Vybrat a maskovat.

Dále zpřesněte okraje výběru v pracovní ploše Vybrat a maskovat. Chcete-li dále upravit hranici výběru nebo zobrazit výběr oproti různým pozadím nebo jako masku, klikněte v pruhu voleb na Vybrat a maskovat.

Velikost penisu pro chlapce 8 let

Vybrat objekt Optimalizováno pro lepší výběry portrétů v aplikaci Photoshop Funkce Vybrat objekt využívá pokročilou technologii strojového učení, díky čemuž je schopná se učit rozpoznávat různé objekty na fotografii — lidi, zvířata, dopravní prostředky, hračky a další.

Automatický výběr objektů Funkce Vybrat objekt automaticky vybere významné objekty na vašem snímku. Při práci s nástrojem Výběr objektu, Rychlý výběr nebo Kouzelná hůlka klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt. Při práci s nástrojem Vybrat objekt nebo Rychlý výběr v pracovní ploše Vybrat a maskovat klikněte v pruhu voleb na možnost Vybrat objekt. Poznámka: Počínaje aplikací Photoshop Při vytváření výběru na portrétních snímcích bylo výrazně vylepšeno zpracování oblasti kolem vlasů, což umožňuje vytvořit podrobný výběr vlasů.

Chcete-li výběr podle obsahu dočasně vypnout, můžete při výběru objektu stisknout a podržet klávesu Shift. Přidání k výběru nebo odečtení od výběru V případě potřeby použijte k vyčištění původního výběru jakýkoli z nástrojů pro výběr s možností Přidat k výběru a Odečíst od výběru.

Viz Ruční úpravy výběrů. Pomocí nástrojů a posuvníků v pracovním ploše můžete výběr dále vyčistit.

Při tažení se výběr rozšiřuje směrem ven a automaticky najde a sleduje význačné okraje oblastí v obraze. Vyberte nástroj pro rychlý výběr. Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Kouzelná hůlka. V pruhu voleb klepněte na jednu z voleb výběru: Nová, Přičíst k nebo Odečíst od.

Velikost nejvetsiho muzskeho clena na svete

Nový je výchozí volba v případě, že není nic vybrané. Chcete-li změnit velikost hrotu stopy, v pruhu voleb klepněte na rozbalovací nabídku Stopa a zadejte velikost v obrazových bodech nebo táhněte jezdec. Pomocí voleb v rozbalovací nabídce Velikost můžete nastavit velikost hrotu stopy citlivou na přítlak pera nebo kolečko pera.

Poznámka: Při vytváření výběru stiskněte pravou hranatou závorku ]abyste zvětšili velikost hrotu stopy nástroje pro rychlý výběr; stiskněte levou hranatou závorku [abyste jeho velikost zmenšili.

Pomocí výběrů definujete oblast, kterou můžete dále upravovat a vylepšovat tak obrázky a kompozice. K rychlému výběru můžete v aplikaci Photoshop snadno použít libovolný z různých nástrojů pro výběr. Nástroj Výběr objektu Zavedeno v aplikaci Photoshop

Vyberte volby rychlého výběru: Vzorkovat všechny vrstvy: Vytvoří výběr na základě všech vrstev, nikoli jen právě vybrané vrstvy. Tato volba automaticky rozšíří výběr dále směrem k okrajům obrázku a aplikuje některé volby vylepšení okrajů, které můžete použít ručně v pracovní ploše Vybrat a maskovat. Malujte uvnitř části obrazu, kterou chcete vybrat. Malováním se výběr rozšiřuje.

Pokud je aktualizace pomalá, před dalším tažením počkejte na dokončení práce s výběrem. Když malujete poblíž okrajů tvaru, vybraná oblast se rozšiřuje tak, aby sledovala obrysy okraje tvaru. Rozšíření výběru malováním s nástrojem pro rychlý výběr Pokud chcete od výběru odečítat, klikněte v pruhu nástrojů na Odečíst od výběru a přetáhněte kurzor přes stávající výběr. Pokud chcete dočasně přepnout mezi režimy přidávání a odečítání, podržte stisknutou klávesu Alt. S volbou Normální špička stopy se zobrazí standardní kurzor nástroje Rychlý výběr se znaménkem plus nebo minus, které označuje režim výběru.

Poznámka: Pokud přerušíte tažení a pak klepnete nebo táhnete v sousední oblasti, výběr se rozšíří tak, aby zahrnoval tuto novou oblast.

Kliknutím na Vybrat a maskovat dále upravte hranici výběru. Nástroj Kouzelná hůlka Nástroj kouzelná hůlka umožňuje vybrat stejně vybarvenou oblast například červenou květinuaniž by bylo nutné obkreslovat její obrys. Určíte vybraný rozsah barev nebo toleranci vzhledem k původní barvě, na kterou klepnete.

Poznámka: Nástroj kouzelná hůlka nelze použít pro obrazy v režimu Bitová mapa ani pro obrazy s 32 bity na kanál. Vyberte nástroj kouzelná hůlka.

Není-li nástroj viditelný, stiskněte a podržte nástroj Rychlý výběr. Stock foto Normalni velikosti pero jednu z voleb výběru v pruhu voleb. Ukazatel nástroje kouzelná hůlka se změní v závislosti na vybrané volbě. Volby vybírání A. Nový výběr B. Přidat k výběru C. Odečíst od výběru D. Průsečík s výběrem V pruhu voleb určete libovolné z následujících voleb: Tolerance: Stock foto Normalni velikosti pero rozsah barev vybraných obrazových bodů.

Zvetsit Clanek Diskuse

Zadejte hodnotu v rozsahu 0 až S nízkou hodnotou se vybere málo barev podobných obrazovému bodu, na který klepnete. S vyšší hodnotou se vybere širší rozsah barev. Vyhlazení: Vytvoří výběr s hladšími okraji.

Sousedící: Vyberou se pouze sousedící oblasti s podobnými barvami.

Jinak se vyberou všechny obrazové body v celém obraze, které mají podobnou barvu. Vzorkovat všechny vrstvy: Vyberou se barvy s použitím dat ze všech viditelných vrstev. Jinak vybere nástroj kouzelná hůlka pouze barvy z aktivní vrstvy.

Adobe Photoshop

V obraze klepněte na barvu, kterou chcete vybrat. Pokud je vybraná volba Sousedící, vyberou se všechny sousedící obrazové body, které jsou v Jak zvetsit clena sami doma tolerance. Jinak se vyberou všechny obrazové body, které jsou v rozsahu tolerance.

  1. Jake jsou skutecne velikosti clena
  2. В этих старинных на вид зданиях использовалось безмерно древнее решение - стрельчатые арки.
  3. Действительный его возраст огромен, хотя, по-видимому, уступает возрасту Человека.
  4. Výchozí klávesové zkratky v aplikaci Adobe Photoshop
  5. Video Jak merit tloustku clenu
  6. Корабль все еще очень быстро двигался в направлении Центрального Солнца, а шесть остальных звезд системы были словно разноцветные маяки, расставленные кем-то по небу.

Klikněte na Vybrat a maskovatpokud chcete dále upravovat hranice výběru nebo zobrazit výběr na různých Stock foto Normalni velikosti pero nebo jako masku. Další podobné nápovědy.