Je lehký, dobře sedí na zádech, ale je pravda, že se mi záda občas zpotí, jak batoh k zádům přiléhá. Stačí i na delší treky 1 - 2 týdny. Finally, a brief description of the manufacturing process of individual components and also factors influencing the technology are discussed.

Clenove rozmery L.

Úvodní část pojednává o odlišnostech a změnách provedených vůči původnímu letounu, nutné k plnění požadované předpisové báze. Jednou z hlavních náplní první části práce je definice základních rozměrů repliky a příprava aerostatických podkladů, včetně kontroly podélné stability.

Clenove rozmery L.

Dalším řešeným úkolem je výběr vhodné pohonné jednotky a výpočet odpovídajících výkonů. Práce dále obsahuje podrobný hmotový rozbor a výpočet centráží, které jsou důležité při řešení stability letounu.

Clenove rozmery L.

Poslední kapitola je věnována stručnému popisu výrobního postupu jednotlivých dílů a pojednává také o možnosti ovlivnění technologičnosti výroby leteckých komponent. The preamble of the work deals with the changes made on the Clenove rozmery L.

aircraft necessary to satisfy the criterias of the above-mentioned specification. As next a suitable engine is chosen and calculation of corresponding performances is made. A detailed weight analysis and a determination of centre of gravity position c.

Clenove rozmery L.

Finally, a brief description of the manufacturing process of individual components and also factors influencing the technology are discussed.