Všichni jsou na začátku ve stejné situaci - mají spolu strávit následujících pár let ve škole a zatím nikdo z nich neví, co je čeká. Tyto osobnostní rysy a vlastnosti dětí mají vliv na budoucí uspořádání skupiny, jelikož ne každé z dětí bude oblíbené a uznávané ostatními členy skupiny. Skupina vystupuje jako subjekt, umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení. Jedinci spolu komunikují a navzájem se ovlivňují. Přesto se stále jednalo o kvadrupední tvory, žijící převážně v korunách stromů.

Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině Skupiny Sociální skupina je sdružení lidí tvořené dvěma nebo více osobamimezi nimiž se vytvořily nějaké vzájemné vztahy.

Clen velikosti cloveka

Členy skupiny spojuje: vzájemná komunikace, normy, vzájemná očekávání a společně vykonávaná činnost. Skupina vystupuje jako subjekt, umožňuje dosahovat nějaký cíl a má pro členy určitý význam uspokojování potřeb sounáležitosti a sebeprosazení. Kromě sociálních skupin Clen velikosti cloveka též seskupení agregáty - které vyjadřují prostorové soustředění osob v domě, obci, v organizaci a sociální kategorie, kde dochází k rozlišení podle společného znaku věk, pohlaví - statistické údaje.

Clen velikosti cloveka

Dělení skupin a vztahy ve skupině Skupiny můžeme dělit dle několika kritérií. Pro zobrazení vzájemných vztahů jednotlivých členů ve skupině se používá sociogram.

Clen velikosti cloveka

Na začlenění jednince do skupiny má vliv jeho socializaceosvojení si norem a hodnot skupiny. Zdroje použité pro téma: Skupiny, různá dělení skupin, vztahy ke skupině Atkinson, R. Praha: Portál, Sociální psychologie, 2.

Clen velikosti cloveka

Praha: Grada Publishing, Praha: Academia, Aplikovaná sociální psychologie I, Člověk a sociální instituce.