Také se ukázalo, že kvalita spánku a míra psychické stability může záviset na socio-ekonomických podmínkách a etnicitě. V dlouhodobém horizontu se mírně snižuje subjektivně vnímaná dostupnost cigaret i jednotlivých druhů alkoholických nápojů s výjimkou destilátů.

Informace, které náctiletí poskytli v dotaznících, pak výzkumníci srovnali s průměrnou mírou umělého osvětlení v oblastech, kde zkoumaní bydlí.

14 Mira teenagera

Z analýzy vyplynulo, že teenageři, kteří žijí ve více osvětlených čtvrtích, chodí později do postele, méně spí a zároveň častěji trpí výkyvy nálad, úzkostmi, či dokonce bipolární poruchou nebo nějakým typem fobie. Také se ukázalo, že kvalita spánku a míra psychické stability může záviset na socio-ekonomických podmínkách a etnicitě.

Děti a dospívající z nízkopříjmových rodin či etnických menšin totiž častěji žijí v chudších oblastech, kde světla z ulice proudí více.

14 Mira teenagera

Vědci připomněli, že k vylučování spánkového hormonu melatoninu dochází, až když se setmí, a že při vystavování lidského organismu umělému osvětlení se jeho produkce snižuje, či dokonce zcela zastavuje. Schopnost soustředit se a regulovat svoje chování a emoce jsou základními stavebními kameny zdravého vzdělávacího prostředí. Děti se seznámí s jednoduchými technikami, které jim pomohou všímat si toho, co se s nimi právě děje a díky tomu jim umožní reagovat rozvážnějším způsobem.

14 Mira teenagera

Schopnost zvládnout nervozitu před zkouškou nebo testem, lépe se soustředit v průběhu testu, nenechat se unést myšlenkami a obavami z neúspěchu, reagovat a chovat se lépe ke svému okolí, být se svými reakcemi spokojenější, to jsou příklady toho, co děti mohou po absolvování kurzu zvládat lépe. Čeští teenageři užívají návykové látky stále méně, ukazují výsledky české části mezinárodní studie ESPAD 3. Zářírubrika Press centrum Praha, 3.

Magazín Kvalitu spánku ale může zhoršovat i umělé osvětlení z ulice, což pak zejména u dětí a dospívajících vede k výkyvům nálady a mnohdy až k duševním problémům. S tímto zjištěním přišli v nové studii vědci z amerického Národního ústavu pro duševní zdraví.

Studie potvrdila již dříve sledovaný pokles míry pravidelného a denního kouření, konzumace alkoholu i aktuálních zkušeností mládeže se všemi sledovanými nelegálními drogami. ESPAD je největší celoevropskou studií zaměřenou na zjištění rozsahu užívání legálních a nelegálních návykových látek u šestnáctiletých studentů. V Česku se do studie v roce zapojilo téměř respondentů.

Čeští teenageři užívají návykové látky stále méně, ukazují výsledky české části mezinárodní studie ESPAD 3. Zářírubrika Press centrum Praha, 3.

Výsledky mezinárodního srovnání budou zveřejněny v listopadu Příznivý vývoj v užívání návykových látek mezi českou mládeží je potřeba vnímat v kontextu celkové změny životního stylu mládeže, mladí lidé více dbají o sebe a své zdraví a užívání návykových látek přestává být pro mládež přitažlivé. Každá základní a střední škola musí mít zformulován tzv.

Dalším pozitivním zjištěním studie je podle Vedralové také postupný posun prvních zkušeností, experimentování i intenzivních forem konzumace návykových látek do vyššího věku.

S tím však souvisí i poměrně velké množství času tráveného hraním digitálních her a komunikací na sociálních sítích, který u řady náctiletých dosahuje rizikové úrovně," dodala Jarmila Vedralová.

14 Mira teenagera